Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 17.04.2013

Uchwały podjęte w dniu 17 kwietnia 2013 roku podczas XIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach:

 • Uchwała Nr XIX/281/2013 
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 września 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach

   
 • Uchwała Nr XIX/282/2013 
  w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Pietnej

 • Uchwała Nr XIX/283/2013 
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/213/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2012 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Górnej

 • Uchwała Nr XIX/284/2013 
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

 •  Uchwała Nr XIX/285/2013 
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
   
   
 • Uchwała Nr XIX/286/2013 
  w sprawie zgłoszenia sołectwa Dąbrówka Górna do Programu Odnowy Wsi w województwie opolskim
   
 • Uchwała Nr XIX/287/2013 
  w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku"

 • Uchwała Nr XIX/288/2013 
  w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krapkowice

 •  Uchwała Nr XIX/289/2013 
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

   
 • Uchwała Nr XIX/290/2013 
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenie bonifikaty 
   
 • Uchwała Nr XIX/291/2013 
  w sprawie zamiany nieruchomości
   
   
 • Uchwała Nr XIX/292/2013 
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

 • Uchwała Nr XIX/293/2013 
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty

 •  Uchwała Nr XIX/294/2013 
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom
   
   
 • Uchwała Nr XIX/295/2013
  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
   
   
 • Uchwała Nr XIX/296/2013
  w sprawie uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2013-2028"
   
   
 • Uchwała Nr XIX/297/2013
  w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach
   
   
 • Uchwała Nr XIX/298/2013
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice w rejonie Osiedla Sady
   
   
 • Uchwała Nr XIX/299/2013
  w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2013-04-17