Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 13-18.02.2013

Uchwały podjęte w dniach 13 i 18 lutego 2013 roku na XVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach:

 • Uchwała Nr XVIII/256/2013
  w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013 stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Krapkowice na lata 2011-2015

   
 • Uchwała Nr XVIII/257/2013
  w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na 2013 r., stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na lata 2011-2015

   
 • Uchwała Nr XVIII/258/2013
  w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Krapkowice na lata 2011-2015

   
 • Uchwała Nr XVIII/259/2013
  w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krapkowice na lata 2013-2017

   
 • Uchwała Nr XVIII/260/2013
  w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu Miasta i Gminy Krapkowice

   
 • Uchwała Nr XVIII/261/2013
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice pomiędzy drogą krajową nr 45, a ulicą Limanowskiego

   
 • Uchwała Nr XVIII/262/2013
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice w rejonie Osiedla Sady

   
 • Uchwała Nr XVIII/263/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice

   
 • Uchwała Nr XVIII/264/2013
  w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową

   
 • Uchwała Nr XVIII/265/2013
  w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości

   
 • Uchwała Nr XVIII/266/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

   
 • Uchwała Nr XVIII/267/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

   
 • Uchwała Nr XVIII/268/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej

   
 • Uchwała Nr XVIII/269/2013
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

   
 • Uchwała Nr XVIII/270/2013
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 • Uchwała Nr XVIII/271/2013
  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krapkowice środków stanowiących fundusz sołecki

 • Uchwała Nr XVIII/272/2013
  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

 • Uchwała Nr XVIII/273/2013
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietna

 • Uchwała Nr XVIII/274/2013
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ściborowice

 • Uchwała Nr XVIII/275/2013
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice

 • Uchwała Nr XVIII/276/2013
  w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2013

 • Uchwała Nr XVIII/277/2013
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 • Uchwała Nr XVIII/278/2013
  w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zapotrzebowania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krapkowice

 • Uchwała Nr XVIII/279/2013
  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu organizacyjnego Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach

 • Uchwała Nr XVIII/280/2013
  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”   
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2013-02-18