Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 28.12.2012

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 28 grudnia 2012 roku:

 • Uchwała Nr XVII/243/2012
  w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok

   
 • Uchwała Nr XVII/244/2012
  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
   
   
 • Uchwała Nr XVII/245/2012
  w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2012 rok
   
   
 • Uchwała Nr XVII/246/2012
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 • Uchwała Nr XVII/247/2012
  w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności kontrolnej w 2012 roku

 • Uchwała Nr XVII/248/2012
  w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2013 rok

 • Uchwała Nr XVII/249/2012
  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 • Uchwała Nr XVII/250/2012
  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 • Uchwała Nr XVII/251/2012
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenie bonifikaty
   
   
 • Uchwała Nr XVII/252/2012
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 46/7, 46/9 i 46/10 z mapy 3 przy ul. Opolskiej w Krapkowicach
   
   
 • Uchwała Nr XVII/253/2012
  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującego teren byłych zakładów przemysłu skórzanego „OTMĘT”
   
   
 • Uchwała Nr XVII/254/2012
  w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Krapkowicach
   
   
 • Uchwała Nr XVII/255/2012
  w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kórnicy


   
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2012-12-28