Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 21.11.2012

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 21 listopada 2012 roku:

 • Uchwała Nr XV/222/2012
  w sprawie obsadzenia mandatu radnej
   
   
 • Uchwała Nr XV/223/2012
  w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 • Uchwała Nr XV/224/2012
  w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

 • Uchwała Nr XV/225/2012
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

 • Uchwała Nr XV/226/2012
  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok

 • Uchwała Nr XV/227/2012
  w sprawie opłaty targowej

 • Uchwała Nr XV/228/2012
  w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/48/94 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 1994r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w używaniu i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych na terenie miasta i gminy Krapkowice

 • Uchwała Nr XV/229/2012
  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”

 • Uchwała Nr XV/230/2012
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/374/2001 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26.02.2001 r. w sprawie przystąpienia Gminy Krapkowice do Programu "Odnowa wsi w województwie opolskim"

 • Uchwała Nr XV/231/2012
  w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2012 rok

 • Uchwała Nr XV/232/2012
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 • Uchwała Nr XV/233/2012
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

 • Uchwała Nr XV/234/2012
  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 • Uchwała Nr XV/235/2012
  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalonych z tytułu trwałego zarządu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach

 • Uchwała Nr XV/236/2012
  w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na odbudowę kamiennego muru przy ulicy Przybrzeżnej w Krapkowicach, wykonanie niezbędnych odwodnień oraz zagospodarowanie okolicznych terenów zielonych

 • Uchwała Nr XV/237/2012
  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

 • Uchwała Nr XV/238/2012
  w sprawie nadania Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice"

 • Uchwała Nr XV/239/2012
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/214/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

 • Uchwała Nr XV/240/2012
  w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Krapkowice


   
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2012-11-23