Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 20.06.2012

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 20 czerwca 2012 roku:

 • Uchwała Nr XIII/182/2012
  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2011 rok

   
 • Uchwała Nr XIII/183/2012
  w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/49/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice

   
 • Uchwała Nr XIII/184/2012
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2011 rok

   
 • Uchwała Nr XIII/185/2012
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej

   
 • Uchwała Nr XIII/186/2012
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2012 rok

   
 • Uchwała Nr XIII/187/2012
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   
 • Uchwała Nr XIII/188/2012
  w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych
   
 • Uchwała Nr XIII/189/2012
  w sprawie wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015

 • Uchwała Nr XIII/190/2012
  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice i określenia granic ich obwodów oraz ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice

 • Uchwała Nr XIII/191/2012
  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

 • Uchwała Nr XIII/192/2012
  w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym stanowiących w całości przedmiot najmu

 • Uchwała Nr XIII/193/2012
  w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym stanowiących w całości przedmiot najmu

 • Uchwała Nr XIII/194/2012
  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krapkowice w 2012 roku

 • Uchwała Nr XIII/195/2012
  w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Krapkowice w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji

 • Uchwała Nr XIII/196/2012
  w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń

 • Uchwała Nr XIII/197/2012
  w sprawie podziału gminy Krapkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach

 • Uchwała Nr XIII/198/2012
  w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki pod firmą Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach nieruchomości będących własnością Gminy Krapkowice

   

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2012-06-27