Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach: 18-20.04.2012

Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach:

 • Uchwała Nr XII/162/2012
  w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
   
 • Uchwała Nr XII/163/2012
  w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Krapkowice

 • Uchwała Nr XII/164/2012
  w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

 • Uchwała Nr XII/165/2012
  w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2012

 • Uchwała Nr XII/166/2012
  w sprawie uchylenia uchwały i uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach

 • Uchwała Nr XII/167/2012
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów

 • Uchwała Nr XII/168/2012
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce

 • Uchwała Nr XII/169/2012
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXVI/574/2002 z dnia 8 października 2002r.

 • Uchwała Nr XII/170/2012
  w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła na autostradzie we wsi Dąbrówka Górna i Rogów Opolski w gminie Krapkowice [załączniki: nr 1» nr 2» nr 3»]

 • Uchwała Nr XII/171/2012
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela

 • Uchwała Nr XII/172/2012
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu

 • Uchwała Nr XII/173/2012
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

 • Uchwała Nr XII/174/2012
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenie bonifikaty

 • Uchwała Nr XII/175/2012
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów

 • Uchwała Nr XII/176/2012
  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom

 • Uchwała Nr XII/177/2012
  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krapkowice w 2012 roku

 • Uchwała Nr XII/178/2012
  w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

 • Uchwała Nr XII/179/2012
  w sprawie załatwienia skargi z dnia 6 marca 2012 roku na działalność Burmistrza Krapkowic

 • Uchwała Nr XII/180/2012
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2012 rok

 • Uchwała Nr XII/181/2012
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2012-04-24