Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

X Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.12.2011

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 28 grudnia 2011 roku:

 •  Uchwała Nr X/124/2011
  w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krapkowice na 2012 rok

 • Uchwała Nr X/125/2011
  w sprawie uchwały wieloletniej prognozy finansowej

   
 • Uchwała Nr X/126/2011
  w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2011 rok

   
 • Uchwała Nr X/127/2011
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   
 • Uchwała Nr X/128/2011
   w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności kontrolnej w 2011 roku

   
 • Uchwała Nr X/129/2011
  w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2012 rok

   
 • Uchwała Nr X/130/2011
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 września 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach

   
 • Uchwała Nr X/131/2011
  w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach do organizowania pracy z rodziną

   
 • Uchwała Nr X/132/2011
  w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach

   
 • Uchwała Nr X/133/2011
   w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy

   
 • Uchwała Nr X/134/2011
  w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

 • Uchwała Nr X/135/2011
  w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ściborowice 

   
 • Uchwała Nr X/136/2011
  w sprawie nadania imienia Publicznemu Sportowemu Gimnazjum Nr 1 w Krapkowicach

   
 • Uchwała Nr X/137/2011
  w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Krapkowicach

   
 • Uchwała Nr X/138/2011
  w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach

 • Uchwała Nr X/139/2011
   w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Krapkowice

   
 • Uchwała Nr X/140/2011
  w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Krapkowicach 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2012-01-05