Przejdź do treści strony
Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

X Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.12.2011

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 28 grudnia 2011 roku:

 •  Uchwała Nr X/124/2011
  w sprawie uchwały budżetowej Gminy Krapkowice na 2012 rok

 • Uchwała Nr X/125/2011
  w sprawie uchwały wieloletniej prognozy finansowej

   
 • Uchwała Nr X/126/2011
  w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2011 rok

   
 • Uchwała Nr X/127/2011
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   
 • Uchwała Nr X/128/2011
   w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności kontrolnej w 2011 roku

   
 • Uchwała Nr X/129/2011
  w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2012 rok

   
 • Uchwała Nr X/130/2011
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 września 2005r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach

   
 • Uchwała Nr X/131/2011
  w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach do organizowania pracy z rodziną

   
 • Uchwała Nr X/132/2011
  w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach

   
 • Uchwała Nr X/133/2011
   w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy

   
 • Uchwała Nr X/134/2011
  w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

 • Uchwała Nr X/135/2011
  w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ściborowice 

   
 • Uchwała Nr X/136/2011
  w sprawie nadania imienia Publicznemu Sportowemu Gimnazjum Nr 1 w Krapkowicach

   
 • Uchwała Nr X/137/2011
  w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Krapkowicach

   
 • Uchwała Nr X/138/2011
  w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach

 • Uchwała Nr X/139/2011
   w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Krapkowice

   
 • Uchwała Nr X/140/2011
  w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Krapkowicach 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2012-01-05
Metryczka
 • opublikowano:
  05-01-2012 15:24
  przez: Beata Stępniowska
 • zmodyfikowano:
  09-01-2012 09:54
  przez: Beata Stępniowska
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl