Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.06.2011

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 15 czerwca 2011 roku:

 • Uchwała Nr VI/59/2011
  w sprawie obsadzenia mandatu radnej
   
   
 • Uchwała Nr VI/60/2011
  w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych

 • Uchwała Nr VI/61/2011
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krapkowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

 • Uchwała Nr VI/62/2011
  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2010 rok

 • Uchwała Nr VI/63/2011
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2010 rok

 • Uchwała Nr VI/64/2011
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2011 rok

 • Uchwała Nr VI/65/2011
  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 • Uchwała Nr VI/66/2011
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 • Uchwała Nr VI/67/2011
  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. BIOKRAP w Krapkowicach

 • Uchwała Nr VI/68/2011
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 września 2005r.
  w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach

 • Uchwała Nr VI/69/2011
  w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/357/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Kórnica

 • Uchwała Nr VI/70/2011
  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 • Uchwała Nr VI/71/2011
  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

 • Uchwała Nr VI/72/2011
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków
  zagospodarowania nieruchomości przyległej

 • Uchwała Nr VI/73/2011
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

 • Uchwała Nr VI/74/2011
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali użytkowych w drodze przetargu

 • Uchwała Nr VI/75/2011
  w sprawie ujednolicenia nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

 • Uchwała Nr VI/76/2011
  w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Krapkowice na lata 2008-2032"

 • Uchwała Nr VI/77/2011
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu użytkowego

 • Uchwała Nr VI/78/2011
  w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych

 • Uchwała Nr VI/79/2011
  w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej

 • Uchwała Nr VI/80/2011
  w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice

 • Uchwała Nr VI/81/2011
  w sprawie nadania statutu dla Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach

 • Uchwała Nr VI/82/2011
  w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

 • Uchwała Nr VI/83/2011
  w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Krapkowice statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Uchwała Nr VI/84/2011
  w sprawie wystąpienia ze stowarzyszenia

   
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2011-07-05