Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXXI sesja - 24.09.2014

W dniu 24 września 2014 r.  (środa) o godz. 14.00 w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 w Krapkowicach odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - zawiadomienie o zwołaniu sesji»


Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od  25.06.2014r. do 24.09.2014r.
 3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt.12 porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych  Gminy Krapkowice za I półrocze 2014 rok.
 5. Informacja z realizacji wniosków  zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2014 roku.
 6. Informacja nt. funkcjonowania oświaty w gminie w roku szkolnym 2013/2014 z uwzględnieniem  wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz osiągnięć szkół.
 7. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice w I półroczu 2014 r.
 8. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2014.
 9. Informacja nt. realizacji programów gminnych: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii.
 10. Informacja z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych przyłączy przez mieszkańców  Gminy Krapkowice.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Projekty uchwał:

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2014-09-10