Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXIX sesja - 25.06.2014

W dniu 25 czerwca 2014 r. (środa) o godz. 14.00 w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 w Krapkowicach odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - zawiadomienie o zwołaniu sesji»

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym- od 23.04.2014 r. do 25.06.2014r.
 3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 10 porządku obrad.
 4. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych w 2013 roku.
 5. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych Gminy Krapkowice za 2013 rok.
  Wykorzystanie zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2013 roku. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2013 rok.
 6. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-oświatowych do Akcji letniej 2014.
 7. Informacja na temat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Mieście i Gminie Krapkowice.
 8. Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i socjalnymi.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Projekty uchwał:

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba  - Kierownik Biura Rady
Data wytworzenia: 2014-06-17