Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXV sesja - 26.02.2014

W dniu 26 lutego 2014r. (środa) o godz. 14.00 w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - zawiadomienie o zwołaniu sesji»

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie XXV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym – od 30 grudnia 2013 r. do 26 lutego 2014 r.
 3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 12 porządku.
 4. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
 5. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2014 rok.
 6. Zatwierdzenie Sprawozdania za rok 2013 z realizacji w Gminie Krapkowice Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.
 7. Program działalności kulturalnych Gminy Krapkowice na 2014 rok.
 8. Przyjęcie do realizacji planu zadań gospodarczych Gminy Krapkowice na 2014 rok.
 9. Informacja nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
 10. Informacja z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie XXV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach. 


Projekty uchwał:


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2014-02-25