Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXIII sesja - 28.11.2013

W dniu 28 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - zawiadomienie o zwołaniu sesji»


Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od 11.09.2013 r. do 28.11.2013r.
 3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt.10 porządku obrad.
 4. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 rok.
 5. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2014 rok.
 6. Informacja nt. udziału Sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”. Plan na 2014 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich.
 7. Omówienie spraw związanych z realizacją projektów dot. rozbudowy i przebudowy remiz OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania i adaptacją na Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w Pietnej i Żużeli.
 8. Informacja z realizacji budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych przyłączeń.
 9. Informacja nt. zasad prowadzenia i organizacji zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym  2013/2014.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie XXIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Projekty uchwał:
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2013-11-20