Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXII sesja - 3.10.2013

W dniu 3 października 2013 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 odbędzie się XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - zawiadomienie o zwołaniu sesji»


Porządek obrad:

1.Sprawy regulaminowe - stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwał:
1) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krapkowice»
2) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustaleniu stawki tej opłaty;
3) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
5) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Krapkowice za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
6) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
7) w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska;
8) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
9) w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Krapkowice;
10) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2013 rok;
11) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
3.Zamknięcie XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.Projekty uchwał:

  

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2013-10-01