Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej: XXI sesja - 11.09.2013

W dniu 11 września 2013 r. (środa) o godz. 14.00 w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - zawiadomienie o zwołaniu sesji»

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie XXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od  19.06.2013r. do 11.09.2013r.
 3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 12 porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych Gminy Krapkowice za I półrocze 2013 rok.
 5. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2013 roku.
 6. Informacja nt. funkcjonowania oświaty w gminie w roku szkolnym 2012/2013 z uwzględnieniem przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego.
 7. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice w I półroczu 2013 r.
 8. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2013.
 9. Informacja nt. realizacji programów gminnych: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii.
 10. Przyjęcie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krapkowice za lata 2011-2012.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie XXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.


Projekty uchwał:

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2013-09-11