Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej: XIX sesja - 17.04.2013

W dniu 17 kwietnia 2013 r. (środa) o godz. 14.00 w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - zawiadomienie o zwołaniu sesji»

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie XIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od 13.02.2013 r. do 17.04.2013r.
 3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 13 porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z rocznej działalności WTZ, ŚDS oraz OPS - rodzaje, wielkość zasiłków oraz udział w budżecie gminy w zaspakajaniu potrzeb społecznych w 2012 roku.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice.
 6. Informacja nt. udzielonych zamówień publicznych w 2012 roku i I kwartale 2013 r.
 7. Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
 8. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy Krapkowice.
 9. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.
 10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.
 11. Informacja o działalności sportowej w 2012 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zakończenie XIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.
   

Projekty uchwał: 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2013-04-08