Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej: XVIII sesja - 13.02.2013

W dniu 13 lutego 2013 r. (środa) o godz. 14.00 w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - zawiadomienie o zwołaniu sesji»


Porządek obrad: 

 1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 28 grudnia 2012 r. do 13 lutego 2013 r.
 3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 12 porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
 5. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
 6. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2013 rok.
 7. Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych Gminy Krapkowice na 2013 rok.
 8. Przyjęcie do realizacji planu zadań gospodarczych Gminy Krapkowice na 2013 rok.
 9. Informacja nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
 10. Zmiana sieci placówek oświatowych. Zapoznanie z wynikami konsultacji społecznych w związku z tworzeniem zespołów szkolno-przedszkolnych w Gminie Krapkowice.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

Projekty uchwał: 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2013-02-05