Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej: XII sesja - 18.04.2012

W dniu 18 kwietnia 2012 r. (środa) o godz. 14.00 w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - zawiadomienie o zwołaniu sesji»

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie XII Sesji Rady Miejskiej - sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym – od 15 lutego 2012 r. do  18 kwietnia 2012 r.
 3. Wnioski i zapytania radnych nie związane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 13 porządku obrad.
 4. Informacja nt. udzielonych zamówień publicznych w 2011 roku i I kwartale 2012r.
 5. Sprawozdania z działalności w 2011 roku: Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach; Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach;  Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach.
 6. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
 7. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy Krapkowice.
 8. Sprawozdanie  nt. realizacji  rocznego  programu  współpracy  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.
 9. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice.
 11. Realizacja programów gminnych za 2011 rok: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 13. Odpowiedzi  na  wnioski  i  zapytania  zgłoszone  w  pkt. 3  porządku  obrad.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zakończenie XII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

   

 Projekty uchwał: 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2012-04-20