Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej: XI sesja - 15.02.2012

W dniu 15 lutego 2012 r. (środa) o godz. 14.00 w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - zawiadomienie o zwołaniu sesji»

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie XI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym – od 28.12.2011r. do 15.02.2012r.
 3. Wnioski i zapytania radnych niezwiązane z tematami obrad – odpowiedzi w pkt.11 porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
 5. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
 6. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2012 rok.
 7. Informacja o działalności sportowej i kulturalnej Gminy Krapkowice za 2011 rok- 
  Kalendarz imprez sportowych i kulturalnych w roku 2012.
 8. Przyjęcie do realizacji planu zadań gospodarczych Gminy Krapkowice na 2012 rok.
 9. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie XI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.


Projekty uchwał:

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2012-02-15