Przejdź do treści strony
Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej: X sesja - 28.12.2011

W dniu 28 grudnia 2011 r. (środa) o godz. 15.00 w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - zawiadomienie o zwołaniu sesji»

Porządek obrad:  

 1. Otwarcie  X Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym –  od 23.11.2011r. do 28.12.2011r.
 3. Wnioski  i  zapytania radnych nie  związane z tematami  obrad – odpowiedzi w pkt.12. porządku obrad.
 4. Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice na 2012 rok.
 5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji  Rewizyjnej z działalności kontrolnej w 2011 roku. 
 6. Uchwalenie  Planu Pracy Komisji Rewizyjnej  na 2012 rok.
 7. Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady Miejskiej z działalności w 2011 roku.
 8. Zatwierdzenie Planu Pracy: Rady Miejskiej  na 2012 rok 
 9. Zatwierdzenie Planów Pracy na 2012 rok: Komisji  Edukacji, Kultury i Sportu; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Gospodarki i Finansów.
 10. Informacja z realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 12. Odpowiedzi  na wnioski  i zapytania  zgłoszone  w  pkt. 3  porządku  obrad.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie X Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.


Projekty uchwał:

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2011-12-19

 

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  14-12-2011 17:22
  przez: Beata Stępniowska
 • zmodyfikowano:
  05-01-2012 10:53
  przez: Beata Stępniowska
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl