Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej: VIII sesja - 21.09.2011

W dniu 21 września 2011 r. (środa) o godz. 15.00 w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - zawiadomienie o zwołaniu sesji»

Porządek obrad:  

 1. Sprawy regulaminowe - stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym - od 15 czerwca 2011r. do 21 września 2011r.
 3. Wnioski i zapytania radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 11 porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z realizacji budżetu i zadań gospodarczych Gminy za I półrocze 2011 roku.
 5. Informacja z realizacji wniosków za I półrocze 2011 roku.
 6. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Krapkowice w I półroczu 2011 r.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za rok 2010/2011 z uwzględnieniem  wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz osiągnięć szkoły.
 8. Ocena wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2011 roku.
 9. Sprawozdania  z realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 12. Wolne wnioski i zapytania.

 Projekty uchwał:

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2011-09-01