Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej: VI sesja - 15.06.2011

W dniu 15 czerwca 2011 r. (środa) o godz. 15.00 w Krapkowickim Domu Kultury przy ul.Prudnickiej 7 odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - zawiadomienie o zwołaniu sesji»

Porządek obrad:

 1. Otwarcie VI Sesji Rady Miejskiej - sprawy  regulaminowe.
 2. Obsadzenie mandatu radnej Rady Miejskiej - złożenie ślubowania-uzupełnienie składu komisji  Rady.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym – od 20 kwietnia  2011 r.
 4. Wnioski i zapytania radnych nie związane z tematami  obrad – odpowiedzi w pkt.12 porządku obrad.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2010 rok.
 6. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2010 rok.
 7. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych,  placówek kulturalno- oświatowych do akcji letniej 2011.
 8. Informacja nt. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w mieście i gminie, w szczególności przygotowanie placówek do przyjęcia sześciolatków, opłaty za opiekę przedszkolną zgodnie z nowymi zasadami finansowania przedszkoli, czas pracy przedszkoli.
 9. Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i socjalnymi.
 10. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania  zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie VI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Projekty uchwał:

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2011-06-15