Przejdź do treści strony
Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej: VI sesja - 15.06.2011

W dniu 15 czerwca 2011 r. (środa) o godz. 15.00 w Krapkowickim Domu Kultury przy ul.Prudnickiej 7 odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - zawiadomienie o zwołaniu sesji»

Porządek obrad:

 1. Otwarcie VI Sesji Rady Miejskiej - sprawy  regulaminowe.
 2. Obsadzenie mandatu radnej Rady Miejskiej - złożenie ślubowania-uzupełnienie składu komisji  Rady.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym – od 20 kwietnia  2011 r.
 4. Wnioski i zapytania radnych nie związane z tematami  obrad – odpowiedzi w pkt.12 porządku obrad.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2010 rok.
 6. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2010 rok.
 7. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych,  placówek kulturalno- oświatowych do akcji letniej 2011.
 8. Informacja nt. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w mieście i gminie, w szczególności przygotowanie placówek do przyjęcia sześciolatków, opłaty za opiekę przedszkolną zgodnie z nowymi zasadami finansowania przedszkoli, czas pracy przedszkoli.
 9. Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i socjalnymi.
 10. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania  zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie VI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Projekty uchwał:

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2011-06-15

 

Metryczka
 • opublikowano:
  02-06-2011 15:36
  przez: Beata Stępniowska
 • zmodyfikowano:
  15-06-2011 11:10
  przez: Beata Stępniowska
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl