Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej: V sesja - 20.04.2011

W dniu 20 kwietnia 2011 r. (środa) o godz. 15.00 w Krapkowickim Domu Kultury przy ul.Prudnickiej 7 odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - zawiadomienie o zwołaniu sesji»

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  V  Sesji  Rady  Miejskiej   -   sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic  z działalności w okresie międzysesyjnym – od 9 lutego 2011 r. do  20 kwietnia 2011 r.
 3. Wnioski i zapytania radnych nie związane  z  tematami obrad –  odpowiedzi w pkt.12  porządku obrad. 
 4. Informacja nt. udzielonych zamówień publicznych w 2010 roku i I kwartale 2011r.
 5. Sprawozdania z działalności w 2010 roku:  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach. 
 6. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
 7. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Krapkowicko – Gogolińskiej”. 
 8. Sprawozdanie  nt. realizacji  rocznego  programu  współpracy  z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.
 9. Sprawozdanie z wykonania Programu  Ochrony Środowiska.
 10. Informacja z realizacji wniosków za 2010 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 12. Odpowiedzi  na  wnioski  i  zapytania  zgłoszone  w  pkt. 3  porządku  obrad.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie V Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Projekty uchwał:

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady
Data wytworzenia: 2011-04-04