Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Miejskiej: IV sesja - 9.02.2011

W dniu 9 lutego 2011 r. (środa) o godz. 15.00 w Krapkowickim Domu Kultury przy ul.Prudnickiej odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - zawiadomienie o zwołaniu sesji»

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie IV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym –  od 29.12.2010r. do 09.02.2011r.
 3. Wnioski  i  zapytania radnych nie związane z tematami  obrad – odpowiedzi w pkt.13 porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
 5. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
 6. Sprawozdanie z rocznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach rodzaje, wielkości zasiłków oraz udział budżetu Gminy Krapkowice w zaspokajaniu potrzeb społecznych w 2010 roku.
 7. Program działalności kulturalnej i sportowej Gminy Krapkowice na 2011 rok.
 8. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
 9. Przyjęcie do realizacji planu zadań gospodarczych Gminy Krapkowice na  2011 rok.
 10. Przyjęcie Harmonogramu Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w Sołectwach Gminy Krapkowice.
 11. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Krapkowice.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 13. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania  zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Prezentacja Lokalnego Punktu Informacyjnego w Krapkowicach.
 16. Zakończenie IV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 Projekty uchwał: 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2011-01-27