Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Krapkowic - 2008

Treść zamieszczonych poniżej zarządzeń została dostosowana do obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2009-01-07

 

 

 

DOCZarządzenie Nr 121/2008 z dnia 07.01.2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na 2008 rok kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (32,50KB)
DOCZarządzenie Nr 127/2008 z dnia 13.02.2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych oraz sprzedaż garażu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu (72,00KB)
DOCZarządzenie Nr 128/2008 z dnia 14.02.2008 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu (335,50KB)
DOCZarządzenie Nr 143-2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie ogłoszenia do sprzedaży w drodze przetargu działek pod budownictwo mieszkaniowe_Krapkowice ul.Kasprowicza (51,50KB)
DOCZarządzenie Nr 139-2008 z dnia 20.03.2008 w sprawie umorzenia należności z tytułu mandatów karnych (35,00KB)
DOCZarządzenie Nr 141-2008 z dnia 27.03.2008 w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty za postój w strefie płatnego parkowania (35,50KB)
DOCZarządzenie Nr 144-2008 z dnia 02.04.2008 w sprawie umorzenia należności z tytułu mandatów karnych (35,50KB)
XLSSprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krapkowice za 2007 rok roku (242,00KB)
DOCInformacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury: Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2007 rok (133,50KB)
DOCInformacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Krapkowice za 2007 rok (150,00KB)
DOCZarządzenie Nr 137-2008 z dnia 14.03.2008 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i RIO w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2007 rok (35,50KB)
XLSZarządzenie Nr 140-2008 z dnia 25.03.2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2008 rok (22,50KB)
DOCZarządzenie Nr 125-2008 z dnia 31.01.2008 w sprawie powołania komisji przetargowej _udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na budowę krytej pływalni w Krapkowicach (1,77MB)
DOCZarządzenie Nr 129-2008 z dnia 15.02.2008 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych (922,00KB)
DOCZarządzenie Nr 145-2008 z dnia 08.04.2008 w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowego uiszczania opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu (162,50KB)
DOCZarządzenie Nr 146-2008 z dnia 21.04.2008 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego na rzecz MKS SUPLES (36,50KB)
DOCZarządzenie Nr 147-2008 z dnia 29.04.2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych gminnych instytucji kultury za 2007 rok (787,00KB)
DOCZarządzenie Nr 154-2008 z dnia 26.05.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Kórnicy (32,00KB)
DOCZarządzenie Nr 155-2008 z dnia 26.05.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żywocicach (32,00KB)
DOCZarządzenie Nr 156/2008 z dnia 28.05.2008 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych (62,00KB)
XLSZałącznik do zarządzenia nr 181/2008 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku (304,00KB)
DOCZałącznik do zarządzenia nr 181/2008 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Krapkowice za I półrocze 2008 roku (123,50KB)
XLSZałączniki do projektu budżetu gminy Krapkowice na 2009 rok (265,50KB)
XLSZałącznik nr 1 do objaśnień _projekt dochodów budżetowych gminy Krapkowice na 2009 rok (79,00KB)
XLSZałącznik nr 2 do objaśnień _projekt wydatków budżetowych gminy Krapkowice na 2009 rok (122,00KB)
DOCZarządzenie Nr 179/2008 z dnia 12.08.2008 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (62,50KB)