Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisje Rady Miejskiej V kadencji

KOMISJA REWIZYJNA


 Skład osobowy:

 1. Stach Karol – Przewodniczący Komisji 
 2. Brzozowski Józef    
 3. Chmielewski Dawid 
 4. Gucman Weronika   
 5. Gut Józef
 6. Rożałowski Witold 
 7. Unsner Krystian   

Przedmiot działania:
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej szczegółowo określa Statut Gminy Krapkowice (Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej). 

KOMISJA GOSPODARKI I FINANSÓW


Skład osobowy:

 1. Koppe Werner  – Przewodniczący Komisji 
 2. Donitza Arnold  – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Bendkowska Małgorzata   
 4. Bryś Szczepan  
 5. Brzozowski Józef
 6. Gajda Iwona  
 7. Gut Józef
 8. Heniczek Henryk    
 9. Martynowski Władysław 
 10. Miszke Henryk 
 11. Rożałowski Witold 
 12. Stach Karol 
 13. Unsner Krystian 
 14. Wywioł Adam      

Przedmiot działania:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana  szczególnie z: ładem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami, lokalnym transportem drogowym, ochroną środowiska, utrzymaniem czystości, inwestycjami i ochroną ludności w przypadku klęsk żywiołowych oraz opiniowaniem planów finansowych i budżetu gminy opiniowaniem projektów inicjatyw społecznych i możliwości pomocy finansowej z budżetu gminy.

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH


Skład osobowy:

 1. Szwed Tomasz  – Przewodniczący Komisji
 2. Żyłka Ireneusz  – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Bendkowska Małgorzata  
 4. Chudala Michał 
 5. Gajda Iwona
 6. Krajka Andrzej 
   

Przedmiot działania:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana  szczególnie z:  pomocą społeczną podstawową opieką zdrowotną, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, polityką prorodzinną, problematyką cmentarzy, współpracą z organizacjami pozarządowymi i ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw – partnerstwa miast, integracją z Unią Europejską na szczeblu gminy.

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU


Skład osobowy:

 1. Martynowski Władysław  – Przewodniczący Komisji
 2. Chmielewski Dawid  
 3. Chudala Michał 
 4. Donitza Arnold 
 5. Gucman Weronika   
 6. Heniczek Henryk  
 7. Krajka Andrzej  
 8. Koppe Werner   
 9. Miszke Henryk  – Wiceprzewodniczący Komisji
 10. Szwed Tomasz   
 11. Żyłka Ireneusz 
   

Przedmiot działania:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana  szczególnie z:  zapewnieniem odpowiedniej bazy, kadry i finansowania dla wychowania przedszkolnego szkolnictwa podstawowego i gimnazjów, funkcjonowaniem placówek pozaszkolnych, kulturalnych i bibliotek, upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczeństwa, w tym działalność klubów sportowych w mieście i gminie.

 

Zobacz:
  Plan pracy Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2010 rok»


  

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2010-05-12