Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXXI_16.06.2010

W dniu 16 czerwca 2010 roku (środa) o godz. 14.00 w Krapkowickim Domu Kultury (ul. Prudnicka 7) odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - zawiadomienie o zwołaniu sesji»

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  XXXI  Sesji  Rady  Miejskiej - sprawy  regulaminowe.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie  międzysesyjnym -  od 28 kwietnia 2010 r.
 3. Wnioski i zapytania radnych nie związane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 10 porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza Krapkowic o rozmiarach i skutkach powodzi -maj 2010.
 5. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-oświatowych do akcji letniej 2010. 
 6. Informacja  nt. realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych  oraz  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania Narkomanii  w Gminie  Krapkowice.
 7. Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i socjalnymi.
 8. Informacja o stanie  zaawansowania prac związanych z przygotowaniem przedsięwzięcia „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Krapkowickiej”.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 10. Odpowiedzi  na  wnioski  i  zapytania  zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 11. Wolne wnioski i zapytania.


Projekty uchwał:

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2010-06-16