Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XXX_28.04.2010

W dniu 28 kwietnia 2010 roku (środa) o godz. 14.00 w Krapkowickim Domu Kultury (ul. Prudnicka 7) odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie  XXX  Sesji  Rady  Miejskiej - sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym - od 24 lutego 2010 r.
 3. Wnioski i zapytania radnych nie związane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt.10 porządku obrad. 
 4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych Gminy Krapkowice  za 2009 rok - wykorzystanie zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 5. Informacja z realizacji wniosków za 2009 rok.
 6. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic.
 7. Informacja nt. udzielonych zamówień publicznych w 2009 roku i I kwartale 2010r.
 8. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach różnych.
 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania  zgłoszone w  pkt. 3  porządku obrad.
 11. Wolne wnioski i zapytania.

Projekty uchwał:

 

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego – zawiadomienie o zwołaniu XXX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach»


Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2010-04-26