Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu - wnioski 2010

Posiedzenie Komisji – 16.02.2010r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Wnioskowano o uwzględnienie  w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych na 2011 rok  zawodów pływackich na Basenie ”Delfin”;

 Radny Ireneusz Żyłka 

2. Wnioskowano o wykonanie w przyszłym sezonie zimowym większego lodowiska w Krapkowicach (na Placu Eichendorffa) oraz  dwóch mniejszych lodowisk w wybranych wioskach gminnych.  Radny
Władysław Martynowski
3. Wnioskowano o zorganizowanie  wyjazdowych, kolejnych posiedzeń komisji do Publicznych Gimnazjów Nr 1 i Nr 2 w Krapkowicach.  Radny
Władysław Martynowski
4.
 • Zaakceptowano  pozytywnie   informację  z  działalności  kulturalnej  i  sportowej  gminy za 2009 rok. Pozytywnie przyjęto kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na 2010 rok.
 • Zaakceptowano pozytywnie  informację  nt. przygotowań do „Biegu Krapkowickiego”.
 • Przyjęto  pozytywnie  informację  nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w  okresie ferii zimowych.
 • Przyjęto pozytywnie informację Zarządu Spółki OSiR Gminy Krapkowice nt. funkcjonowania i kierunków rozwoju.
 • Przyjęto pozytywnie informację nt. planów inwestycyjnych i remontowych w oświacie  na 2010 rok w oparciu o raporty szkół.
 Komisja Edukacji, Kultury
i Sportu
 Posiedzenie Komisji – 20.04.2010r.
 Lp. Temat wniosku   Kto zgłosił
1. Wnioskowano o dostosowanie szkołom stowarzyszeniowym wysokości należnych subwencji zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w tej sprawie. Radny Henryk Miszke  Radny Arnold Donitza
2.
 • Pozytywnie przyjęto do zatwierdzającej wiadomości informację przedstawioną przez dyrektorów szkół gminnych w sprawie przygotowania szkół do przyjęcia 6-latków. Powołana przez Radę Miejską Komisja przedstawi radnym informację dot. przygotowania szkół do przyjęcia 6-latków na najbliższej Sesji Rady tj. w dniu 28.04.2010r.
 • Przyjęto pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, zadań gospodarczych za 2009 rok.
 • Przyjęto pozytywnie informację z realizacji wniosków za 2009 rok.
 • Przyjęto pozytywnie informację nt. kosztów utrzymania placówek oświatowych i organizacji dowożenia dzieci do szkół.
 • Przyjęto pozytywnie informację nt. remontów przeprowadzonych w placówkach oświatowych w 2009 roku.
 • Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał: w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic  za 2009 rok; w sprawie  obsadzenia mandatu  radnego; w sprawie dostosowania podziału Gminy Krapkowice na okręgi wyborcze do stanu faktycznego.

Komisja Edukacji, Kultury
i Sportu

 Posiedzenie Komisji – 8.06.2010r.
Lp. Temat wniosku  Kto zgłosił
1. Wnioskowano o wystosowanie apelu do dyrektorów szkół o przyjrzenie się absencji dzieci korzystających z pływalni krytej. Radny
Werner Koppe
2. Wnioskowano o  rozważenie zapisów dzieci miejskich do przedszkoli wiejskich w przypadkach wystąpienia zbyt dużych obciążeń przedszkoli miejskich.   Radny
Władysław Martynowski
3.

Przyjęto pozytywnie:

 • informację nt. przygotowań instytucji i organizacji społecznych placówek kulturalno-oświatowych do akcji letniej 2010;
 • informację nt. projektów organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2010/2011.

Komisja Edukacji, Kultury
i Sportu

 
     

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2010-06-08