Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2008

Posiedzenie komisji – 19.02.2008r.
Lp. Temat wniosku                         Kto zgłosił
1.

Szersze propagowanie organizowanych imprez kulturalnych wśród społeczeństwa. Oprócz plakatów na słupach ogłoszeniowych, informacje o imprezach umieszczać  na stronie internetowej, rozsyłać do wszystkich szkół  oraz sołtysów.

Radna Weronika Gucman

Radny Ireneusz Żyłka

2. Szersze propagowanie wśród pracodawców informacji o możliwości kształcenia pracowników młodocianych zaznaczając termin złożenia  wniosku.
 
 
Radny Władysław Martynowski
3. Uwzględnienie szkoleń o ocenianiu kształtującym (dot. monitoringu zewnętrznego placówek oświatowych, metod aktywnych – szkolenia - Kreator, współpraca ze szkołami z Czech).
 
 
Radny Tomasz Szwed
Posiedzenie komisji – 15.04.2008r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Rozpatrzenie zagadnienie dot. zagospodarowania koryta rz. Odry i rz. Osobłogi w kort kajakowy. Radna Weronika Gucman
2. Rozpatrzenie wyłączenia ruchu samochodowego  w Rynku, w okresie letnim. Radna Weronika Gucman
3. Rozpatrzenie  zamontowania tablicy świetlnej na obiekcie KDK. Radna Weronika Gucman
4. Zainteresowanie dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych   wprowadzeniem do szkół Projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. „Szkoła ucząca się". Radny Władysław Martynowski
Posiedzenie komisji – 10.06.2008r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Wnioskowano o współpracę terapeuty zatrudnionego w Poradni Uzależnień ze szkołami (co tydzień w każdej szkole).
 
Komisja Edukacji Kultury i Sportu
2. Uporządkowanie sprawy dot. „wapiennika” przy ul. Opolskiej. Radny Władysław Martynowski
3. Dokonanie przeglądu boisk, placów zabaw, terenów rekreacyjnych pod względem bezpieczeństwa. Radny Ireneusz Żyłka
4. Utworzenie w Baszcie Krapkowickiej „Muzeum Ziemi Krapkowickiej”. Radny Ireneusz Żyłka
5. Organizowanie (każdego roku) Festynu z Okazji Dnia Dziecka dla dzieci krapkowickich np. poprzez zmniejszenie liczby dni (do 2 dni) majowego Festynu  „Dni Krapkowic”. Radny Ireneusz Żyłka
6. Wystąpienie do KDK i MOS o współpracę w organizacji „Olimpiady Przedszkolaków”. Radny Władysław Martynowski
7. Rozpatrzenie zmiany zapisu w uchwale  Rady Miejskiej w sprawie ustalenia czasu pracy placówek gastronomicznych i sklepów, poprzez wydłużenie, w okresie letnim, czasu pracy placówek do godz. 23.00 (aktualnie obowiązuje do godz. 22.00), gdy funkcjonują ogródki letnie. Radna Weronika Gucman
Posiedzenie komisji - 16.09.2008r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Wnioskuje się o  dokonanie podziału klasy na grupy przy nauczaniu języków obcych. Komisja Edukacji Kultury i Sportu
2. Dokonywać przeglądów boisk, placów zabaw, terenów rekreacyjnych przed rozpoczęciem  wakacji letnich. Radny Ireneusz Żyłka
3. Przygotować na sesję Rady Miejskiej w dniu 24.09.2008r. informację nt. stanu technicznego basenów w Otmęcie. Komisja Edukacji Kultury i Sportu
4. Rozpatrzyć  wymianę dzieci i młodzieży  krapkowickich do  miast partnerskich gminy. Radny Władysław Martynowski
5. Rozważyć przyszłościowo dobudowanie jednej kondygnacji w budynku PP Nr 1 w Krapkowicach. Radny Władysław Martynowski
6. Rozważyć  wydłużenie godzin pracy przedszkola wiejskiego w Dąbrówce Górnej.

Radny
Werner Koppe

7. Rozważyć wykonanie chodnika przy PSS Nr 5 w Krapkowicach (wejście od strony Jagiellońskiej). Komisja Edukacji Kultury i Sportu
8. Rozważyć zwiększenie środków finansowych na działalność PSP w Kórnicy. Radny Władysław Martynowski
9. Wprowadzić słowną wersję hymnu państwowego na uroczystościach szkolnych, uroczystościach w KDK. Radny
Tomasz Szwed
10. Wnioskowano o wprowadzenie do projektu budżetowego na 2009 rok zadania  pn. remont generalny dachów w  szkołach: Stowarzyszeniowa  Szkoła Podstawowa w  Steblowie, PSP Nr 1 w Krapkowicach, PSSP Nr 5 w Krapkowicach.

Radny Henryk Miszke
Radny
Władysław Martynowski

Posiedzenie komisji - 04.11.2008r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Wnioskowano o wprowadzenie opłaty targowej za boks na targowisku: za cały boks -19zł, za pół boksu - 9 zł, rezygnując tym samym z opłaty za m2 zajętej powierzchni. Radny Werner Koppe
2. Wnioskowano o stworzenie  dodatkowych oddziałów (po jednym) w przedszkolach: w Krapkowicach i Otmęcie. Radny Andrzej Krajka
3. Wnioskowano o rozważenie wprowadzenia do planu budżetowego na 2009 rok kwoty 250 tyś. zł. na zadanie  pn. „Kapitalny remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach". Radny Andrzej Krajka
Posiedzenie komisji - 09.12.2008r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. W ramach budżetu gminy Krapkowice na 2009 rok wnioskowano o przeprowadzenie remontów poszyć dachowych w następującej kolejności: PSP Nr 1 w Krapkowicach,  ZSS Nr 1 w Krapkowicach, Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa w Steblowie.

Radny Ireneusz Żyłka
Radny Władysław Martynowski

2. Wnioskowano o rozpatrzenie możliwości ujęcia w budżecie gminy na 2009 rok remontów dachów w Stowarzyszeniowej Szkole w Steblowie i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1, co pozwoli na wystąpienie o środki zewnętrzne. Radny Andrzej Krajka
3. Wnioskowano o zwiększenie środków finansowych na kulturę fizyczną w budżecie gminy Krapkowice na 2009 rok - tj. ze 160.000zł. na 200.000zł. Radny Andrzej Krajka
4. Wnioskowano o wydzierżawienie na okres 10 lat hotelu Klubu Sportowego „UNIA”, w przypadku gdyby sprzedaż obiektu nie doszła do skutku. Komisja Edukacji Kultury i Sportu

 

 

Podmiot udostępniający: UMiG krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2008-12-09