Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2008

Posiedzenie komisji – 20.02.2008r.
Lp. Temat wniosku      Kto zgłosił    
1.

Wystąpić z pismem do Zarządu Powiatu Krapkowickiego w sprawie podwyższenia wynagrodzenia do wysokości środków jakie posiada Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach;

Radna Iwona Gajda
Radny Tomasz Szwed

2. Rozważyć pod względem prawnym utworzenie żłobków rodzinnych na terenie Krapkowic; Radny Tomasz Szwed
3. Przygotować koncepcję sprzedaży lokali użytkowych w Krapkowicach; Radny Tomasz Szwed
4. Zaprosić Starostę Krapkowickiego i Dyr. SP ZOZ na Sesję RM w dniu 27 lutego 2008r. celem omówienia zagadnienia związanego z dalszą działalnością służby zdrowia na terenie Gminy Krapkowice;

Radna Iwona Gajda
Radny Tomasz Szwed

Posiedzenie komisji – 16.04.2008r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Ponownie rozważyć zwiększenie etatów o 1 osobę w Straży Miejskiej; Radna Iwona Gajda
Posiedzenie komisji – 11.06.2008r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Zaproszenie na sesję RM w dniu 25 czerwca 2008r. i uhonorowanie osiągnięć sportowych w zapasach olimpijczyka z Krapkowic Pana Mateusza Gucman; Radna Małgorzata Bendkowska
2.

Wykonanie przejścia dla mieszkańców  w kierunku Osiedla  „Sady” (od strony  „TESCO” w kier. Osiedla);

Radna Małgorzata Bendkowska
3. Wykonanie remontu murków na Rynku, poprzez uzupełnienie brakującej „klinkierówki”;

Radny Ireneusz Żyłka

Posiedzenie komisji – 17.09.2008r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1.

Prowadzenie  dalszych rozmów z Policją odnośnie podpisania umowy  na obsługę monitoringu; 

 Komisja Spraw Społecznych
2. Nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice„ dla:  Pani Teresy Maleika, Pana Wolfganga Schneider,  Pana Mateusza Gucman;  Komisja Spraw Społecznych
3. Przeanalizowanie  kryteriów nagradzania koron żniwnych, wystawianych na dożynkach gminnych;  Radna Małgorzata Bendkowska
Posiedzenie komisji – 5.11.2008r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Wnioskowano o podjęcie działań w kierunku wyeliminowania „dzikiego wysypiska śmieci” powstałego za „OPREM” w kierunku  Jednostki Wojskowej Radny Tomasz Szwed
2. Wnioskowano  o zorganizowanie spotkania (przed podpisaniem umowy z dzierżawcą hali sportowej) Zarządu Klubu Sportowego w Otmęcie i dzierżawcy hali sportowej w celu omówienia  płatności  za  korzystanie  z  hali  przez  zespoły sportowe piłki  ręcznej i nożnej Radny Andrzej Krajka
Posiedzenie komisji – 10.12.2008r.
  Brak zgłoszonych wniosków.  

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - kierownik Biura RM
Data wytworzenia: 2008-12-10