Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2007

       

 Posiedzenie komisji – 16 luty 2007 rok 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

ustawienie w Rynku tablicy informacyjnej o możliwości parkowania pojazdów samochodowych na parkingu  koło Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolski (od strony  przepompowni),

Radny Tomasz Szwed

2.

umieszczenie kosza, względnie kubła na odpady stałe w okolicy Krapkowickich Błoni,

Radny Ireneusz Żyłka

Posiedzenie komisji – 18 kwietnia 2007 rok

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

wystosowanie pisma do ZOZ-u w Krapkowicach w sprawie  zabezpieczenia i odnowienia muru  i tablicy z reklamą usytuowanych  przy szpitalu w Krapkowicach – ul. Sądowa,

Radny Andrzej Krajka

2.

wprowadzenie monitoringu w mieście. Zorganizowanie  wspólnego spotkania  Komisji Gminnej z  Powiatową Komisją  Spraw Społecznych i Policją. Rozpatrzenie zatrudnienia 1 osoby do Straży Miejskiej w Krapkowicach,

Radny Tomasz Szwed

3.

o rozważenie otwarcia  w PP Nr 2 w Krapkowicach oddziału dla dzieci  od 1 roku,

Komisja Spraw Społecznych

4.

podjęcie wspólnych działań z administratorami substancji mieszkaniowej na terenie  m. Krapkowic w kierunku  zmniejszenia uciążliwego dla mieszkańców miasta problemu odchodów psich na terenie placów zabaw, terenów rekreacyjnych , chodnikach itp. jak również ustanowienia rygorystycznych działań  w stosunku do właścicieli psów,

Radny Tomasz Szwed

Radny Ireneusz Żyłka

 Posiedzenie komisji – 12 września 2007 rok

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

rozważenie  zwiększenia etatów  w Straży Miejskiej w Krapkowicach  poprzez zatrudnienie przynajmniej  jeszcze jednej osoby,

Radny Andrzej Krajka

2.

zamontowanie  progu zwalniającego w ulicy Kilińskiego  w obrębie  bloku nr 19,

Komisja Spraw Społecznych

3.

rozważenie  sprawy uporządkowania cmentarza żydowskiego w Krapkowicach,  

Radny Tomasz Szwed

4.

podjęcie działań zmierzających do uporządkowania i zabezpieczenia zasobu dokumentacyjnego pracowników nieistniejących już Śląskich Zakładów Przemysłu Skórzanego "Otmęt" w Krapkowicach,

Radny Tomasz Szwed

 Posiedzenie komisji – 17 października 2007 rok

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

ujednolicenie stawek podatku od nieruchomości   zajętych  na prowadzenie działalności  gosp. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ,

Radna Iwona Gajda

2.

zabezpieczenie studzienki usytuowanej przy ul. Sądowej,

Radny Ireneusz Żyłka

3.

wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlu powstałych domków jednorodzinnych w Steblowie,

Radna Iwona Gajda

4.

wręczenie w Dzień Święta Niepodległości  odznak honorowych „Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice”  osobom , którym nadała    odznakę  Rada Miejska,

Radny Tomasz Szwed