Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Gospodarki i Finansów - wnioski 2006

 

Posiedzenie komisji – 16 luty 2006 rok

 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

wpisanie do rezerwy planu rzeczowego modernizacji chodnika przy ul. Ks. Duszy,

Radny Władysław Maj

2.

wciągnięcie do planu wydatków majątkowych remontu chodnika przy ul. XXX-lecia (części miejskiej),

Radny Grzegorz Chromiński

3.

postawienie lampy ulicznej w Rogowie Opolskim,

Radny Karol Stach

4.

wprowadzenie do rezerwy planu rzeczowego remontu ul. Kolejowej,

Radna Iwona Gajda

5.

zmianę organizacji ruchu przy ul. Krasińskiego (droga jednokierunkowa lub postawienie znaku zakaz zatrzymywania się),

Radna Iwona Gajda

6.

budowę chodnika przy ul. Mieszka I,

Radna Iwona Gajda

7.

wyrównanie powierzchni parkingu przy cmentarzu komunalnym w Krapkowicach,

Radna Iwona Gajda

8.

ustawienie oświetlenia na końcu ul. Pstrowskiego i  Limanowskiego,

Radny Wacław Gawliński

9.

egzekwowanie przy remontach cząstkowych od inspektorów nadzoru rzetelnej kontroli wykonania zadania,

Radny Wacław Gawliński

10.

wpisanie do planu rzeczowego na 2006 rok przy pozycji nr 9 – Ściborowice ul. Krapkowicka – chodnik kwoty 20.000 tyś. zł. Kwotę tą proponuje się przenieść z pozycji nr 1 – budowa chodnika ze ścieżką rowerową przy drodze woj. 409 w m. Steblów,

Przewodniczący Komisji Teofil Knura

11.

zabezpieczenie środków finansowych na udział Krapkowic w projekcie „Triasu Opolskiego",

Radny Arnold Donitza

 

Posiedzenie komisji – 16 marca 2006 rok

 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

przeprowadzanie  częstszych kontroli parku miejskiego „Czakan” w Otmęcie – park jest zaśmiecany przez mieszkańców,

Radna Maria Karwecka

2.

rozpatrzenie w ramach  prac interwencyjnych usunięcie  zmarzlin na ulicach w mieście,

Radna Iwona Gajda

3.

zlikwidowanie  znaków drogowych  utrudniających ruch samochodowy na Osiedlu XXX lecia,

Radny Grzegorz Chromiński

4.

wystąpienie z wnioskiem o środki zabezpieczające  budowę dwóch basenów zewnętrznych przy budowanej pływalni w Krapkowicach,

Radny Andrzej Krajka

 

Posiedzenie komisji – 20 kwietnia 2006 rok

 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

przycięcie drzew na terenie gminnym na Osiedlu XXX-lecia pomiędzy blokami nr 10 i nr 12,

Radny Grzegorz Chromiński

2.

zamieszczenie na łamach prasy, na stronie internetowej informacji nt. podziału na okręgi wyborcze w mieście i gminie dla przeprowadzenia wyborów do rad,

Radna Maria Karwecka

3.

wykonanie podłączenia do kanalizacji sanitarnej posesji Pana Wieczorka w Stablowie,

Radny Wacław Gawliński

4.

wykonanie odcinka drogi (400 mb) od ul. Limanowskiego w kierunku Firmy „OPREM” do torów kolejowych wyznaczając z budżetu gminy zaplanowaną na powyższe zadanie kwotę 220 tyś. zł. Przygotowanie zakresu robót, kosztów remontu w/w odcinka ul. Limanowskiego,

Radny Arnold Donitza

 

Posiedzenie komisji – 22 czerwca 2006 rok

 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

uzupełnienie „pałąka” na przystanku PKS w Żużeli,

Radny Arnold Donitza

2.

zlikwidowanie znaku „stop” przy ul. Opolskiej (przed torami), zlecić wykonanie oświetlenia na ulicach: Limanowskiego i Pstrowskiego, wykonać remont ul. Piastowskiej,

Radny Wacław Gawliński

3.

wyjaśnienie sprawy parkowania samochodów wzdłuż ulicy Opolskiej (naprzeciwko firmy) przez pracowników firmy Metsa Tissue,

Radny Karol Stach

 

Posiedzenie komisji – 14 września 2006 rok

 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

uzupełnienie „pałąka” na przystanku autobusowym w Żużeli,

Radny Arnold Donitza

2.

wprowadzenie do uchwały RM w sprawie powołania i zakresu działalności Komisji Gospodarki i Finansów zadań z zakresu rolnictwa,

Radny Władysław Martynowski

3.

ustawienie znaku „stop”, ewentualnie znaku „z pierwszeństwem przejazdu” na skrzyżowaniu ulic: Wodna – Głęboka,

Radny Władysław Martynowski

4.

uwzględnienie w planie oczyszczania miasta – sprzątanie i odśnieżanie ul. Chopina,

Radny Władysław Martynowski

5.

dokonanie naprawy płytek chodnikowych przy ul. Szkolnej,

Radny Władysław Martynowski

6.

naprawa oświetlenia ulicznego przy ul. Pocztowej,

Radny Władysław Martynowski

 

Posiedzenie komisji – 18 października 2006 rok

 

1.

zamontowanie urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,

Radna Maria Karwecka

2.

rozważenie wykonania parkingu dla samochodów w okolicach cmentarza w Otmęcie,

Radna Maria Karwecka