Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2006

Posiedzenie komisji – 16 luty 2006 rok

 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

zorganizowanie spotkania z Społeczną Rada Programową Kultury w sprawie omówienia Planu działalności kulturalnej i sportowej Gminy Krapkowice na rok 2006,

Komisja Edukacji Kultury i Sportu

2.

włączenie obchodów 60-lecia KS „Unia” do obchodów Dni Odry jako jedną z imprez,

Komisja Edukacji Kultury i Sportu

3.

zintensyfikowanie współpracy instruktorów MOS-u z LZS-ami,

Radny Werner Koppe

4.

uwzględnianie we wszelkich informacjach oświatowych przedstawianych radnym danych dot. szkół stowarzyszeniowych (Steblów, Żużela),

Sekretarz Miasta  

Mieczysław Kożuch

 

Posiedzenie komisji – 16 marca 2006 rok

 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

przeprowadzenie  częstszych kontroli parku miejskiego „Czakan” w Otmęcie – park jest zaśmiecany przez mieszkańców,

Radna Maria Karwecka

2.

rozpatrzenie w ramach  prac interwencyjnych usunięcie  zmarzlin na ulicach w mieście,

Radna Iwona Gajda

3.

zlikwidowanie  znaków drogowych  utrudniających ruch samochodowy na Osiedlu XXX-lecia,

Radny Grzegorz Chromiński

4.

wystąpienie z wnioskiem o środki zabezpieczające  budowę dwóch basenów zewnętrznych przy budowanej pływalni w Krapkowicach,

Radny Andrzej Krajka

 

Posiedzenie komisji – 18 kwietnia 2006 rok

 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

utrzymanie dotychczasowej formy użytkowania obiektu Hali Sportowej w Otmęcie – Hala Sportowa powinna być ogólnodostępna,

Komisja Edukacji Kultury i Sportu

2.

zlecenie audytu obiektu Hali Sportowej pod kątem ocieplenia i ogrzewania,

Komisja Edukacji Kultury i Sportu

3.

umieszczenie na łamach prasy informacji nt. zgłaszania uczniów przez pracodawców do otrzymania kosztów kształcenia pracowników młodocianych,

Radny Krystian Klemens

4.

wykonanie dwóch progów zwalniających na ulicy Ks. Duszy (jeden przed przejściem dla pieszych przy budynku szkoły, drugi przy placu zabaw) oraz w sprawie remontu chodnika (od kościoła w kierunku szkoły),

Komisja Edukacji Kultury i Sportu

5.

podjęcie działań w kwestii wykupienia terenu i dokonania jego podziału pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ul. Korfantego (od ul. Korfantego w kierunku „Śluzy”),  

Radny Krystian Klemens

 

Posiedzenie komisji – 20 czerwca 2006 rok

 

Lp.

Temat wniosku

Kto zgłosił

1.

zwiększenie liczby zajęć ruchowych organizowanych przez KDK dla dzieci na powietrzu,

Radny Jerzy Roszkowiak

2.

zorganizowanie przez KDK imprez kulturalno-rozrywkowych na Rynku w okresie letnim,

Radna Janina Kuc

3.

pozyskanie przez KDK innej lokalizacji na wystawione od 2 lat w KDK makiety m.Krapkowice (propozycja: w holu hali sportowej). W KDK powinna odbywać się rotacja wystaw,

Radny Andrzej Krajka

4.

KDK w okresie ferii letnich powinien być otwarty dla dzieci i młodzieży, a prace remontowe sanitariatów powinny być usprawnione,

Radna Maria Karwecka

5.

rozważenie organizacji zajęć i imprez w KDK w godzinach wieczornych i nocnych dla młodzieży (np. dyskoteki),

Radna Janina Kuc

6.

rozważenie organizacji zawodów sportowych w dniu wolnym od nauki np. w soboty,

Radny Władysław Martynowski

7.

rozważenie wyznaczenia większych środków finansowych w budżecie gminy na 2007 rok na kluby sportowe: Klub Piłki Ręcznej – 60 tyś zł. KS „Unia” – 40 tyś. zł,

Radny Władysław Martynowski

8.

zamontowanie koszy do kry w piłkę, bramek do gry w piłkę nożną na boisku koło WTZ,

Radna Maria Karwecka

9.

rozważenie likwidacji „palarni dla palaczy papierosów” w szkołach,

Radna Maria Karwecka

10.

rozważenie wykonania boiska do gry w piłkę przy hali sportowej w Otmęcie, 

Radna Maria Karwecka

11.

rozważenie wręczenia wyróżnień dla nauczycieli odchodzących na emerytury,

Radna Maria Karwecka

12.

dokonanie lustracji drzew w rejonie ulicy Kilińskiego, a na placach zabaw dla dzieci usunąć wszelkie metalowe urządzenia, które są niebezpieczne,

Radna Maria Karwecka

13.

wymiana metalowych urządzeń na inne na placu zabaw dla dzieci w Ściborowicach,

Radny Teofil Knura

 

Posiedzenie komisji – 12 września 2006 rok

 

1.

zamontowanie słupów oświetleniowych w ulicach: Pstrowskiego i Limanowskiego,

Radny Wacław Gawliński

2.

zabezpieczenie bezpiecznego przejścia dla dzieci uczęszczających do szkół, mając na uwadze budowany sklep „Biedronka” i stację paliw przy ulicach Kilińskiego – 3 Maja,

Radna Maria Karwecka

3.

wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ulicy Krasińskiego dla zabezpieczenia bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do PSP Nr 1, ewentualnie wystąpić do Starostwa Powiatowego o przejęcie przez gminę terenu przy ZOZ pod parking i wówczas pozostawienie w ulicy ruchu dwukierunkowego,

Radna Iwona Gajda

4.

ustawienie drugiego parkometru w ul. Opolskiej, wystąpienie z pismem do Telekomunikacji Polskiej S.A. o uporządkowanie terenu (parking przy poczcie w Krapkowicach),

Radny Wacław Gawliński

5.

wystąpienie z pismem do Telekomunikacji Polskiej S.A. w sprawie ustawienia przy budynku poczty w Krapkowicach tablicy informującej „parking tylko dla klientów poczty”,

Radna Janina Kuc

 

Posiedzenie komisji – 17 października 2006 rok

 

1.

przedstawienie na Komisję Gospodarki i Finansów wyliczenia budżetowych ubytków z tytułu nie podnoszenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2007 rok,

Przewodniczący Rady Andrzej Kulpa

2.

wystąpienie z pismem do Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach o wzmocnienie patrolu policjantów na Rynku – zbierająca się codziennie pod arkadami młodzież niszczy mienie gminne, zaśmieca teren,

Radna Janina Kuc - Lindner

3.

rozważenie wykonania na koszt gminy rozbiórki "starej szopy” na polu od strony ul. Korfantego w Otmęcie, w której aktualnie zbiera się młodzież pijąca alkohol, biorąca narkotyki,

Radny Krystian Klemens

4.

oznaczenie ciemną farbą „obniżonych stopni” przy fontannie na Rynku (powinny być widoczne),

Radna Janina Kuc-Lindner

5.

podjęcie skutecznych działań w kwestii wykonania przejść dla pieszych: na ul. Żeromskiego – przejście z ulicy Tuwima na ul. Kochanowskiego oraz na ul. Korfantego,

Radny Krystian Klemens

6.

naprawienie zniszczonego znaku z nazwą „ul. Pstrowskiego”, oraz interwencja ze strony urzędników do dyrekcji PKS w sprawie przeniesionego przystanku autobusowego z ul. Opolskiej „pod nieruchomość prywatną Państwa Gawlińskich”,

Radny Wacław Gawliński