Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2005

 • Wniosek o rozważenie propozycji zatwierdzenia stałych dni i godzin posiedzeń komisji RM, mając na uwadze uchwalony przez Radę Miejską Program "Przejrzysta Polska" /Sekretarz Miasta M. Kożuch/.

 • Wniosek o wystosowanie pisma do Przewodniczącego Rady MiG Zdzieszowice w sprawie dofinansowania pobytu dla 8 osób z tej gminy uczestniczących na zajęciach w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krapkowicach /radny K.Klemens/.

 • Wniosek o rozpropagowanie wśród stowarzyszeń i organizacji, aby występowały o przyznanie im statutu organizacji pożytku publicznego celem przekazania 1% podatku z rocznego dochodu /Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kulpa/.

 • Wniosek o wyrównanie, utwardzenie ul. Leśnej w Steblowie po robotach kanalizacyjnych /radny K. Klemens/.

 • Wniosek o wystosowanie pisma do Komendanta Powiatowej Policji w Krapkowicach w sprawie wyznaczenia dzielnicowego na rejon "Dolnego Otmętu" /radny K. Klemens/.

 • Wniosek o poczynienie działań w kierunku uporządkowania i zabezpieczenia przez właściciela nieruchomości po fermie kurzej usytuowanej w Otmęcie /radny K. Klemens/.

 • Wniosek o ustawienie koszy na śmieci wzdłuż ulicy Rybackiej /radna J. Kuc/.

 • Wniosek o wystąpienie z pismem do Policji Powiatowej w Krapkowicach w sprawie częstszego kontrolowania ruchu samochodowego w ulicach: Zamkowa i Rybacka w Krapkowicach /radna J. Kuc/.

 • Wniosek o zaproszenie na wrześniowe posiedzenie komisji i obrady RM Komendanta Powiatowej Policji /radny Sł. Rowiński/.

 • Wniosek o rozważenie usunięcia znaków „zakaz postoju” na obrzeżach parkingu w Rynku, biorąc za zasadne przepisy drogowe /wniosek Komisji/.

 • Wniosek o rozważenie, w celu usprawnienia ruchu drogowego, wykonanie trzech pasów (namalowanie) przy wyjeździe z ulicy Żeromskiego na ulicę Ks. Koziołka /radny K. Klemens/.

 • Wniosek o częstsze kontrolowanie ruchu samochodowego na ulicy Zamkowej i Rybackiej w Krapkowicach /radna J. Kuc/.

 • Wniosek o rozważenie wykonania „dróg rowerowych” przy remontach bądź budowie nowych dróg i chodników. Oznakować istniejące drogi rowerowe. Sprawować większą kontrolę nad mieniem gminnym (wandalizm) /radny T. Świstuń/.

 • Wniosek o rozważenie organizacji „Święta Amerykańskiego” w mieście Krapkowice po uprzednim dokonaniu analizy kosztów poniesionych przez Ambasadę Amerykańską i Gminę Krapkowice /radny K. Klemens/.

 • Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych  w planie budżetowym na 2006 rok  na zadanie pn. ”oznakowanie autostrady i ograniczenie tonażu w mieście Krapkowice" /radny K. Klemens/.

 • Wniosek o wyznaczenie  do zbycia 1 lokalu mieszkalnego i lokali użytkowych wraz z udziałem w prawie własności działki  w budynku mieszkalno – użytkowym położonym w Rogowie Opolskim  przy ul. Kościuszki 34 /wniosek Komisji/.

 • Wniosek o zorganizowanie spotkania ze Starostą Krapkowickim,  Wójtami  i Burmistrzami gmin ościennych na okoliczność przyjęcia wspólnej koncepcji  budowy obwodnicy w Krapkowicach /wniosek Komisji/.

 • Wniosek o podjęcie działań  w kwestii poprawy istniejącej infrastruktury drogowej /wniosek Komisji/.

 • Wniosek o przystąpienie do  realizacji  pływalni  krytej w Krapkowicach /wniosek Komisji/.
   

informację wytworzył(a): Magdalena Ciępka
za treść odpowiada: Elżbieta Skiba
data wytworzenia: 2005-08-09