Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Edukacji Kultury i Sportu - wnioski 2005

 • Wniosek o zwołanie posiedzenia Społecznej Rady Programowej Krapkowickiego Domu Kultury na okoliczność wyboru nowego przewodniczącego, jak również ustalenia kierunków dalszej działalności /wniosek Komisji/.

 • Wniosek o podjęcie działań w kierunku wyegzekwowania od wykonawcy sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Krapkowicach poprawienia warunków technicznych obiektu (nieodpowiednia izolacja) poprzez zapewnienie wymaganej temperatury w obiekcie /radny A. Krajka/.

 • Wniosek o rozpropagowanie wśród stowarzyszeń i organizacji, pozostających na terenie MiG Krapkowice, aby występowały o przyznanie im statusu organizacji pożytku publicznego celem przekazania 1% podatku z rocznego dochodu /Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kulpa/.

 • Wniosek o podjęcie działań w kierunku montażu tablicy ogłoszeniowej w Otmęcie, na której umieszczane będą informacje o organizowanych imprezach kulturalno-sportowych przez KDK, MiGBP, MOS, szkoły i przedszkola, inne jednostki organizujące imprezy /radna M. Karwecka/.

 • Wniosek, aby informować społeczeństwo o każdym organizowanym wyjeździe do miast partnerskich, m.in. na łamach gazet lokalnych /radny Wł. Martynowski/.

 • Wniosek o rozwarzenie uczestniczenia w konkursach na dyrektorów szkół przedstawiciela Komisji Edukacji, po wcześniejszym uzgodnieniu powyższego z przewodniczącym komisji /radny Wł. Martynowski/.

 • Wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Krapkowice na poniesienie kosztów związanych z inwestycją na poprawę termoizolacji w budynkach oświatowych/radny G. Chromiński/.

 • Wniosek o zorganizowanie spotkania z projektantem i wykonawcą sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Krapkowicach celem całkowitego usunięcia usterek technicznych obiektu /radny A. Krajka/.

 • Wniosek o częstsze patrolowanie przez Policję i Straż Miejską terenu parku przy ul.Kilińskiego, jak również osiedli mieszkalnych w Otmęcie pod względem bezpieczeństwa i porządku publicznego /radna M. Karwecka/.

 • Wniosek o dokonanie zmian w podziale na obwody głosowania przy najbliższych wyborach i przywrócenie ul. Kilińskiego do obwodu w Otmęcie /radna M. Karwecka/.

 • Wniosek o sporządzenie na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca 2005r. informacji nt wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez zakłady, firmy prywatne pozostające na terenie Miasta i Gminy Krapkowice /Przewodniczący Rady Miejskiej A. Kulpa/.

 • Wniosek o dokonanie uzgodnień pomiędzy dyrektorem KDK a dyrektorami szkół w sprawie wyświetlania filmów w dniu 1 czerwca - Dzień Dziecka /radna J. Kuc/.

 • Wniosek o organizację imprez kulturalnych w okresie lata 2005r. na Rynku Krapkowickim /radny S. Rowiński/.

 • Wniosek o rozważenie dokonania zmiany obszarów stref dotychczas obowiązujących w mieście przy stosowaniu czynszu za najem lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym gminy Krapkowice /radny S. Rowiński/.

 • Wniosek o wystąpienie do Kuratora Oświaty o nagrodę dla Pani Urszuli Strzała - dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Krapkowicach /radny Wł. Martynowski/.

 • Wniosek o rozpropagowanie wśród mieszkańców gminy programu związanego z uczczeniem Święta Niepodległości. Budynki instytucji, zakładów, jednostek gminnych powinny być oflagowane /radny J. Roszkowiak/.

 • Wniosek o sporządzenie przez Wydział Oświaty informacji nt. rocznych kosztów ponoszonych przez gminę na prowadzenie kuchni w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice (obiady, obsługa, urządzenia itd.) /radny K. Klemens/.

 • Wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych na kształcenie zawodowe uczniów /wniosek Komisji/.

 • Wniosek o nadanie odznaki honorowej „Zasłużonemu dla Miasta i Gminy Krapkowice” dla Pana Józefa Konczalla /radny Wł. Martynowski/.

 • Wniosek  o wykonanie tablicy ogłoszeniowej (oszklona gablota) i ustawienie jej w Otmęcie przy ul. Damrota (w okolicy tablicy wędkarzy). Na tablicy  powinny być umieszczane ogłoszenia o imprezach kulturalno-sportowych i innych organizowanych przez KDK, MiGBP, szkoły i przedszkola oraz jednostki organizacyjne gminy /radna M. Karwecka/.

 • Wnioskowano o namalowanie linii ciągłej przy wyjeździe z ulicy Tuwima  (przy znaku  „STOP”) oraz zamontowanie dodatkowej lampy oświetleniowej na ulicy Korczaka /radny K.Klemens/.

 • Wniosek o nadanie  Pani Malwinie Ratajczak  odznaki honorowej „Zasłużonemu dla Miasta i Gminy Krapkowice"  po upływie jednego roku sprawowania obowiązków „Miss Polonia” /radny Wł. Martynowski/.informację wytworzył(a): Magdalena Ciępka
za treść odpowiada: Elżbieta Skiba
data wytworzenia: 2005-08-09