Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach

Zmiana organizacyjna - z dniem 1 września 2012 roku utworzono nową jednostką organizacyjną Gminy Krapkowice o nazwie Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach, w skład którego wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach oraz Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach.

 

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach (PP Nr 4 Krapkowice)
47-303 Krapkowice, ul. Żeromskiego 34
tel. 077 466 14 35

Kierownictwo:
Dyrektor: mgr Agnieszka Gruchot

Społeczny zastępca: mgr Elżbieta Bednarczyk

Godziny pracy przedszkola:
6:30 – 15:30


I. Statut:

II. Regulaminy:

III. Struktura organizacyjna:

IV. Ewidencja i rejestry:

V. Baza dydaktyczna:

VI. Dokumentacja kontroli:

VII. Budżet i inwestycje:

VIII. Zadania, stanowiska:

IX. Procedury:


X. Zamówienia publiczne:

XI. Komunikaty:

Z dniem 1 września 2012 roku utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach, w skład którego wchodzą:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach;
2) Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach.

(Uchwała nr XI/146/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach»).  

 

Podmiot udostępniający: PP Nr 4 Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Gruchot - dyrektor 
Data wytworzenia: 2011-02-25


 

 

PDFWizyta Kuratora Oświaty.pdf
PDFPrzegląd realizacji programu wczesnego wspomagania _29.11.2004.pdf
PDFProtokół z przeglądu technicznego sprzętu gaśniczego _14.01.2005.pdf
PDFProtokół z poboru prób _18.03.2004.pdf
PDFProtokół z kontroli BiH korzystania z obiektu _19.08.2004.pdf
PDFProtokół kontroli sanitarnej _18.03.2004.pdf
PDFOcena stanu sanitarnego przedszkola _18.04.2004.pdf
DOCHarmonogram pracy nauczycieli.doc
DOCPlan pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej na rok 2004-2005.doc
DOCAnaliza wydatków za 2004 rok.doc
DOCPlan dochodów, wydatków na 2005 rok.doc
PDFOświadczenie majątkowe za 2004_Gruchot.pdf
DOCRaport o stanie jednostki za I półrocze 2005_PP Nr 4 w Krapkowicach.doc
DOCRaport o stanie jednostki za 2005 rok_PP Nr 4 Krapkowice.doc
PDFOświadczenie majątkowe za 2005 _ Gruchot A.pdf
DOCRaport o stanie jednostki za I półrocze 2006_PP4 Krapkowice.doc
PDFOświadczenie majątkowe za 2006_A.Gruchot.pdf
DOCKarta złoszenia dziecka_druk.doc
DOCRegulamin Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Nr 4 w Krapkowicach.doc
DOCEwidencja i rejestry PP Nr 4 w Krapkowicach.doc
DOCZadania i stanowiska w PP Nr 4 w Krapkowicach.doc
XLSRozkład godzin pracy nauczycieli w PP4 Krapkowice.xls
DOCProcedura przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Przedszkolu Publicznym nr 4
DOCProcedura przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Przedszkolu Publicznym nr 4
ROZKłAD GODZIN PRACY NAUCZYCIELEK NA 2008-09Rozkładgodzin pracy nauczycieli
DOCRozkład godzin pracy nauczycieli
DOCZadania i stanowiska
DOCPlan pracy na 2008.doc
Metryczka
  • opublikowano:
    26-08-2003 12:43
    przez: Beata Stępniowska
  • zmodyfikowano:
    03-10-2012 09:10
    przez: Beata Stępniowska
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×