Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy

Strona archiwalna

 

Zmiana organizacyjna - z dniem 1 września 2012 roku utworzono nową jednostką organizacyjną Gminy Krapkowice o nazwie Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach, w skład którego wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach oraz Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 
im. Jana Brzechwy w Krapkowicach
(skrót: PSP Nr 4 Krapkowice)
47-303 Krapkowice, ul. Żeromskiego 34
tel./faks: 077 466 14 33

Dyrektor szkoły: mgr Bogusław Tylek
Przyjmuje we wtorki o godz.10.00 - 14.00 (parter, pok. nr 4)

Sekretariat (parter, pok. nr 3):

  • czynny codziennie godz. 7.30 - 15.00
  • e-mail:
  • http:// www.sp4krapkowice.vdm.pl

 

Sekretarka szkoły: Aleksandra Figarska-Krzywy

  • e-mail:

  

I. Statut:

II. Regulaminy:

III. Struktura organizacyjna:

IV. Ewidencja i rejestry: 

V. Baza dydaktyczna - majątek:

Wartość środków trwałych jednostki wynosi 985.650,66 zł. Z tego wartość budynków to: 965.600,58zł; komputery: 4.587,72zł; inne ruchomości i wyposażenie: 15.462,36zł. Wartość pozostałych środków trwałych w używaniu wynosi 148.206,75zł. Zbiory biblioteczne: 17.451,06

VI. Dokumentacja kontroli:

W I półroczu 2007 roku jednostka była kontrolowana przez:

  1. Państwowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach
  2. Wydział Oświaty Kultury i Sportu UMiG Krapkowice

W ramach własnych działań kontrolnych przeprowadzono 11 hospitacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz 3 kontrole wewnętrzne obejmujące :

  1. przegląd bieżący na dzień 28.02.2007r.
  2. kontrola dokumentacji szkolnej
  3. kontrola pod względem bezpieczeństwa na terenie placówki szkolnej (instalacja elektryczna, odgromowa, drogi ewakuacyjne, apteczki).

VII. Budżet i inwestycje:

VIII. Zadania, stanowiska i akty administracyjne:

IX. Procedury: 

X. Komunikaty:

Z dniem 1 września 2012 roku utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach, w skład którego wchodzą:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach;
2) Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach.

(Uchwała nr XI/146/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach).
 

 

 

Podmiot udostępniający: PSP Nr 4 Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bogusław Tylek - dyrektor
Data wytworzenia: 2011-04-27