Przejdź do treści strony
Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy

Zmiana organizacyjna - z dniem 1 września 2012 roku utworzono nową jednostką organizacyjną Gminy Krapkowice o nazwie Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach, w skład którego wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach oraz Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 
im. Jana Brzechwy w Krapkowicach
(skrót: PSP Nr 4 Krapkowice)
47-303 Krapkowice, ul. Żeromskiego 34
tel./faks: 077 466 14 33

Dyrektor szkoły: mgr Bogusław Tylek
Przyjmuje we wtorki o godz.10.00 - 14.00 (parter, pok. nr 4)

Sekretariat (parter, pok. nr 3):

 • czynny codziennie godz. 7.30 - 15.00
 • e-mail:
 • http:// www.sp4krapkowice.vdm.pl

 

Sekretarka szkoły: Aleksandra Figarska-Krzywy

 • e-mail:

  

I. Statut:

II. Regulaminy:

III. Struktura organizacyjna:

IV. Ewidencja i rejestry: 

V. Baza dydaktyczna - majątek:

Wartość środków trwałych jednostki wynosi 985.650,66 zł. Z tego wartość budynków to: 965.600,58zł; komputery: 4.587,72zł; inne ruchomości i wyposażenie: 15.462,36zł. Wartość pozostałych środków trwałych w używaniu wynosi 148.206,75zł. Zbiory biblioteczne: 17.451,06

VI. Dokumentacja kontroli:

W I półroczu 2007 roku jednostka była kontrolowana przez:

 1. Państwowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach
 2. Wydział Oświaty Kultury i Sportu UMiG Krapkowice

W ramach własnych działań kontrolnych przeprowadzono 11 hospitacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz 3 kontrole wewnętrzne obejmujące :

 1. przegląd bieżący na dzień 28.02.2007r.
 2. kontrola dokumentacji szkolnej
 3. kontrola pod względem bezpieczeństwa na terenie placówki szkolnej (instalacja elektryczna, odgromowa, drogi ewakuacyjne, apteczki).

VII. Budżet i inwestycje:

VIII. Zadania, stanowiska i akty administracyjne:

IX. Procedury: 

X. Komunikaty:

Z dniem 1 września 2012 roku utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach, w skład którego wchodzą:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach;
2) Przedszkole Publiczne Nr 4 w Krapkowicach.

(Uchwała nr XI/146/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach).
 

 

 

Podmiot udostępniający: PSP Nr 4 Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bogusław Tylek - dyrektor
Data wytworzenia: 2011-04-27

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-07-2003
  przez: Sandra Sobota
 • opublikowano:
  11-07-2003 15:01
  przez: Beata Stępniowska
 • zmodyfikowano:
  31-10-2019 13:00
  przez: Sandra Sobota
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 5236
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl