Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2006 rok

  Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach z 2006 roku:

DOCZałącznik do protokołu Nr XXIX_stanowisko w sprawie decyzji Rządu dot. zmniejszenia środków unijnych dla województwa opolskiego.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXIX_stan techniczny infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Krapkowice.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXIX_gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2006.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXIX_kalendarz imprez sportowych i rekreacyjnych na 2006 rok.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXIX_analiza problemów społecznych w Gminie Krapkowice.doc
DOCZałącznik do protokołu_ opinia Komisji Rewicyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 05r..doc
DOCZałącznik do protokołu_Uchwała Komisji Rewizyjnej Nr 1-06r..doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXXII_Sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych za 2005 rok.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXXII_Sprawozdanie Komisji Finansów i Gospodarki za 2005 rok.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXXII_Sprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za 2005 rok.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXXII_Informacja nt. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście i Gminie Krapkowice.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXXII_Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.doc
XLSZałącznik do protokołu Nr XXXII_Analiza funkcjonowania oświaty w gminie.xls
DOCZałącznik do protokołu Nr XXXII_Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych do Akcji Letniej 2006.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXXII_Wnioski do pracy szkół w latach 2006-2007.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXXIII_Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXXIII_Informacja na temat realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc
XLSZałącznik do protokołu Nr XXXIII_Informacja na temat środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.xls
DOCZałącznik do protokołu Nr XXXIII_Informacja na temat windykacji podatków.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXXIII_Informacja z realizacji wniosków za I półrocze 2006r.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXXIII_Informacja z realizacji zadań gospodarczych gminy Krapkowice.doc
DOCSprawozdanie_ kadencja 2002-2006.doc
DOCSprawozdanie Komisji Edukacji Kultury i Sportu_kadencja 2002-2006.doc
DOCSprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów_kadencja2002-2006.doc
DOCSprawozdanie Komisji Spraw Społecznych_kadencja 2002-2006.doc
DOCSprwozdanie Komisji Rewizyjnej_kadencja 2002-2006.doc