Gmina Krapkowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2005 rok

  Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach z 2005 roku

DOCZałącznik do Protokołu Nr XXI-2005_PLAN ZADAŃ GOSPODARCZYCH GMINY KRAPKOWICE NA 2005 ROK.doc
DOCZałącznik do Protokołu Nr XXI-2005_Informacja o pomocy społecznej.doc
DOCZałącznik do Protokołu Nr XXI-2005_Sprawozdanie z działalności Gminy na rzecz osób niepełnosprawnych.doc
DOCZałącznik do Protokołu Nr XXI-2005_ZAMÓWIENIA PUBLICZNE UDZIELONE W 2004r.doc
DOCZałącznik do Protokołu Nr XXI-2005_SPRAWOZDANIE O SPRZEDANYCH ,NABYTYCH I OBCIAŻONYCH NIERUCHOMOSCIACH ORAZ UZYSKANYCH Z TEGO TYTUŁU DOCHODCH I PONIESIONYCH WYDATKACH W 2004r..doc
DOCZałącznik do Protokołu Nr XXI-2005_Informacja o działalności kulturalnej Gminy Krapkowice.doc
DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI-278-05_ Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005.doc
DOCZałącznik do Protokołu Nr XXII-2005_Informacja dot. zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Krapkowice w 2004r..doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXIII-05_Uchwała Nr 1 - wniosek o udzielenie absolutoprium Burmistrzowi Krapkowic z dnia 13 .04.05..doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXII-05_Protokół Komisji Rewizyjnej Nr16 - badanie wykonania budzetu gminy za 2004r..doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXIII-05 _Sprawozdanie z realizacji rocznego progrmu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.doc
DOCZałączni do protokołu Nr XXIV-05_Informacja z realizacji GPPiRPA.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXIV-05_Sprawozdanie Komisji Finansów z działalności w 2004 roku.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXIV-05_Sprawozdanie Komisji Edukacji ,Kulturyi Sportu z działalności w 2004 roku.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXIV -05_Sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych z działalności w 2004 roku.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXIV-05_Apel w sprawie zaopatrzenia w gaz ziemny mieszkańców w dolnym Otmęcie.doc
DOCZałącznik I do protokołu Nr XXIV-05_Informacja nt.stanu przygotowań instytucji i organizacji społecznych do akcji letniej w 2005r..doc
DOCZałącznik II do protokołu Nr XXIV-05_Informacja nt. stanu przygotowań instytucji i organizacji społecznych do akcji letniej 2005.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXVII_Informacja z realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr XXVII_Informacja z realizacji uchwał RM.doc
DOCZałącznik z Sesji RM Nr XXVIII-05_Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2005r.doc
DOCZałącznik z Sesji RM Nr XXVIII-05_Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok..doc
DOCZałącznik z Sesji RM Nr XXVIII-05_Sprawozdanie Komisji Rewizjnej za 2005 rok ..doc
DOCZałącznik z Sesji RM Nr XXVIII-05_Informacja z realizacji uchwał RM za 2005r..doc
Metryczka
  • opublikowano:
    30-03-2005 13:16
    przez: Aleksandra Błażewicz
  • zmodyfikowano:
    21-11-2006 13:54
    przez: Beata Stępniowska
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×