Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2003 rok

PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ Z 2003 R.


DOCZałącznik do protokołu Nr VII-03 _Sprawozdania z działalności półrocznej poszczególnych Komisji Rady ..doc (173,00KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr VII-03_Informacja dot. dotychczasowej i przyszłościowej współpracy gminy Krapkowice z gminami zagranicznymi.doc (127,00KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr V-03_Wnioski Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z 13.03.03r..doc (22,50KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr V-03_Opinia Rady Sołeckiej wsi Pietna.doc (1,11MB)
DOCZałącznik do protokołu Nr VI-03_Uchwała Nr 1 Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu za 2002r..doc (37,50KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr VI- 03_Plan pracy-kontroli Komisji Rewizyjnej na 2003 rok.doc (32,50KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr VI-03_Informacja z pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy za 2002r..doc (811,50KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr VI-03_ RIO Uchwała Nr 116-03 w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu gminy za 2002r..doc (5,23MB)
DOCZałącznik do protokołu NrVI-03_ Stanowisko RM w sprawie udziału społeczeństwa MiG Krapkowice w referendum akcesyjnym do UE.doc (42,00KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr V-03_Wykaz związków gmin, stowarzyszeń do których należy Gmina Krapkowice.doc (76,50KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr IX-03_ Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych złożonych przez Przewodniczącego RM za 2002r..doc (1,82MB)
DOCZałącznik do protokołu Nr IX-03_Informacja dot. oświadczeń majątkowych złożonych burmistrzowi za 2002r..doc (5,57MB)
DOCZałącznik do protokołu Nr IX-03_Protokół Komisji Skrutacyjnej z I i II tury głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Op..doc (5,97MB)
DOCZałącznik do protokołu NrVII-03_Informacja z działalności MOS-u -założenia perspektywicznego rozwoju.doc (254,50KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr VII-03 _Informacja o programie budownictwa mieszkaniowego TBS ZGM Spółka z o.o. w Krapkowicach.doc (179,50KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr VII-03_Informacja z realizacji budowy kanalizacji sanitarnej.doc (54,50KB)
XLSZałącznik Nr 1 do protokołu Nr VII-03_Stan organizacyjny szkół w roku szkolnym 2003-2004.xls (60,00KB)
XLSZałącznik Nr 2 do protokołu Nr VII-03_Stan organizacyjny przedszkoli w roku szkolnym 2003-2004 .xls (17,50KB)
XLSZałącznik Nr 3 do protokołu Nr VII-03_Fukcjonowanie świetlic szkolnych w roku szkolnym 2002-2003.xls (18,00KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr VIII-03_Wnioski Komisji Spraw Społecznych z 10.09.03r..doc (35,50KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr X-03- Plan pracy Rady Miejskiej na 2004r..doc (52,50KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr X-03_Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2004r..doc (39,50KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr X-03_Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2003r..doc (38,50KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr X-03_ Informacja z realizacji uchwał RM w spr.wyzbywania nieruchomości będących własnością Gminy Krapkowice za 2003r..doc (117,50KB)