Gmina Krapkowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - IV kadencja 2003 rok

PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ Z 2003 R.


DOCZałącznik do protokołu Nr VII-03 _Sprawozdania z działalności półrocznej poszczególnych Komisji Rady ..doc
DOCZałącznik do protokołu Nr VII-03_Informacja dot. dotychczasowej i przyszłościowej współpracy gminy Krapkowice z gminami zagranicznymi.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr V-03_Wnioski Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z 13.03.03r..doc
DOCZałącznik do protokołu Nr V-03_Opinia Rady Sołeckiej wsi Pietna.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr VI-03_Uchwała Nr 1 Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu za 2002r..doc
DOCZałącznik do protokołu Nr VI- 03_Plan pracy-kontroli Komisji Rewizyjnej na 2003 rok.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr VI-03_Informacja z pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy za 2002r..doc
DOCZałącznik do protokołu Nr VI-03_ RIO Uchwała Nr 116-03 w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu gminy za 2002r..doc
DOCZałącznik do protokołu NrVI-03_ Stanowisko RM w sprawie udziału społeczeństwa MiG Krapkowice w referendum akcesyjnym do UE.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr V-03_Wykaz związków gmin, stowarzyszeń do których należy Gmina Krapkowice.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr IX-03_ Informacja dot. oświadczeń majątkowych radnych złożonych przez Przewodniczącego RM za 2002r..doc
DOCZałącznik do protokołu Nr IX-03_Informacja dot. oświadczeń majątkowych złożonych burmistrzowi za 2002r..doc
DOCZałącznik do protokołu Nr IX-03_Protokół Komisji Skrutacyjnej z I i II tury głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Op..doc
DOCZałącznik do protokołu NrVII-03_Informacja z działalności MOS-u -założenia perspektywicznego rozwoju.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr VII-03 _Informacja o programie budownictwa mieszkaniowego TBS ZGM Spółka z o.o. w Krapkowicach.doc
DOCZałącznik do protokołu Nr VII-03_Informacja z realizacji budowy kanalizacji sanitarnej.doc
XLSZałącznik Nr 1 do protokołu Nr VII-03_Stan organizacyjny szkół w roku szkolnym 2003-2004.xls
XLSZałącznik Nr 2 do protokołu Nr VII-03_Stan organizacyjny przedszkoli w roku szkolnym 2003-2004 .xls
XLSZałącznik Nr 3 do protokołu Nr VII-03_Fukcjonowanie świetlic szkolnych w roku szkolnym 2002-2003.xls
DOCZałącznik do protokołu Nr VIII-03_Wnioski Komisji Spraw Społecznych z 10.09.03r..doc
DOCZałącznik do protokołu Nr X-03- Plan pracy Rady Miejskiej na 2004r..doc
DOCZałącznik do protokołu Nr X-03_Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2004r..doc
DOCZałącznik do protokołu Nr X-03_Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2003r..doc
DOCZałącznik do protokołu Nr X-03_ Informacja z realizacji uchwał RM w spr.wyzbywania nieruchomości będących własnością Gminy Krapkowice za 2003r..doc
Metryczka
  • opublikowano:
    08-01-2004 14:02
    przez: Aleksandra Błażewicz
  • zmodyfikowano:
    21-11-2006 13:53
    przez: Beata Stępniowska
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×