Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2009 rok

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach:

  

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2010-03-10

 

 

 

DOCInformacja nt. działalności kulturalnej Gminy Krapkowice za 2008 rok
DOCInformacja dotycząca przebiegu inwestycji w 2008 roku
DOCProgram imprez kulturalnych na 2009 rok
DOCInformacja nt. zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2009 roku
DOCSprawozdanie z rocznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008 rok
PDFRaporty o stanie jednostek organizacyjnych gminy Krapkowice za 2008 rok
PDFInformacja z realizacji wniosków zgłoszonych w 2008 roku
DOCInformacja nt. zamówień publicznych w 2008 roku i w I kwartale 2009 roku
DOCSprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Krapkowice obejmujące lata 2007-2008
XLSSprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krapkowice za 2008 rok
DOCSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krapkowice za 2008 rok _ część opisowa
DOCInformacja dotycząca przebiegu inwestycji w 2008 roku
DOCInformacja nt. stanu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Krapkowice na koniec 2008 roku
DOCStanowisko Rady Miejskiej w Krapkowicach przyjęte na sesji w dniu 22.04.2009 r. w sprawie dofinansowania budowy krytej pływalni w Krapkowicach
DOCStan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-oświatowych do akcji letniej 2009
DOCInformacja nt. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
DOCInformacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi na terenie gminy Krapkowice
DOCInformacja o stanie zaawansowania prac związanych z przygotowaniem gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Krapkowicko-Gogolińskiej
DOCInformacja dot. oświadczeń majątkowych radnych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej za 2008 rok
DOCInformacja dot. oświadczeń majątkowych złożonych burmistrzowi za 2008 rok
DOCInformacja z realizacji uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Krapkowice_październik 2009
PDFStan obecny oraz perspektywy rozwoju sportu szkolnego i wypoczynkowego w gminie - nowa forma organizacyjna ośrodka sportowego i jego zadania
DOCInformacja z realizacji uchwał podjętych przez RM w zakresie gospodarowania mieniem gminnym za okres od 01.12.2008 do 30.11.2009
DOCSprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za 2009 rok
DOCSprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Finansów za 2009 rok
DOCSprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych za 2009 rok
DOCPlan Pracy Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2010 rok
DOCPlany Pracy Komisji Gospodarki i Finansów na 2010 rok
DOCPlan Pracy Komisji Spraw Społecznych na 2010 rok
DOCPlan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2010 rok
PDFSprawozdanie z rocznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach za 2009 rok
PDFProgram działalności kulturalnej i sportowej Gminy Krapkowice na 2010 rok
PDFInformacja nt. zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży
PDFInformacja dotycząca przebiegu inwestycji w 2009. Zadania planowane i proponowane do realizacji w 2010
DOCProtokół nr XXVIII-2010 z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 24.02.2010