Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2009 rok

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach:

  

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2010-03-10

 

 

 

DOCInformacja nt. działalności kulturalnej Gminy Krapkowice za 2008 rok (144,50KB)
DOCInformacja dotycząca przebiegu inwestycji w 2008 roku (76,50KB)
DOCProgram imprez kulturalnych na 2009 rok (124,00KB)
DOCInformacja nt. zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2009 roku (91,50KB)
DOCSprawozdanie z rocznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008 rok (114,00KB)
PDFRaporty o stanie jednostek organizacyjnych gminy Krapkowice za 2008 rok (204,41KB)
PDFInformacja z realizacji wniosków zgłoszonych w 2008 roku (195,19KB)
DOCInformacja nt. zamówień publicznych w 2008 roku i w I kwartale 2009 roku (35,50KB)
DOCSprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Krapkowice obejmujące lata 2007-2008 (305,00KB)
XLSSprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krapkowice za 2008 rok (365,00KB)
DOCSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krapkowice za 2008 rok _ część opisowa (121,00KB)
DOCInformacja dotycząca przebiegu inwestycji w 2008 roku (56,50KB)
DOCInformacja nt. stanu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Krapkowice na koniec 2008 roku (71,50KB)
DOCStanowisko Rady Miejskiej w Krapkowicach przyjęte na sesji w dniu 22.04.2009 r. w sprawie dofinansowania budowy krytej pływalni w Krapkowicach (69,50KB)
DOCStan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-oświatowych do akcji letniej 2009 (99,50KB)
DOCInformacja nt. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (76,00KB)
DOCInformacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi na terenie gminy Krapkowice (322,50KB)
DOCInformacja o stanie zaawansowania prac związanych z przygotowaniem gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Krapkowicko-Gogolińskiej (42,00KB)
DOCInformacja dot. oświadczeń majątkowych radnych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej za 2008 rok (30,00KB)
DOCInformacja dot. oświadczeń majątkowych złożonych burmistrzowi za 2008 rok (29,50KB)
DOCInformacja z realizacji uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Krapkowice_październik 2009 (108,00KB)
PDFStan obecny oraz perspektywy rozwoju sportu szkolnego i wypoczynkowego w gminie - nowa forma organizacyjna ośrodka sportowego i jego zadania (410,97KB)
DOCInformacja z realizacji uchwał podjętych przez RM w zakresie gospodarowania mieniem gminnym za okres od 01.12.2008 do 30.11.2009 (109,50KB)
DOCSprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za 2009 rok (37,00KB)
DOCSprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Finansów za 2009 rok (36,50KB)
DOCSprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych za 2009 rok (36,50KB)
DOCPlan Pracy Rady Miejskiej w Krapkowicach na 2010 rok (90,50KB)
DOCPlany Pracy Komisji Gospodarki i Finansów na 2010 rok (76,00KB)
DOCPlan Pracy Komisji Spraw Społecznych na 2010 rok (72,00KB)
DOCPlan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2010 rok (66,00KB)
PDFSprawozdanie z rocznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach za 2009 rok (70,00KB)
PDFProgram działalności kulturalnej i sportowej Gminy Krapkowice na 2010 rok (90,92KB)
PDFInformacja nt. zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży (279,49KB)
PDFInformacja dotycząca przebiegu inwestycji w 2009. Zadania planowane i proponowane do realizacji w 2010 (69,66KB)
DOCProtokół nr XXVIII-2010 z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 24.02.2010 (118,00KB)