Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2008 rok

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach z 2008 roku:

Podmiot udostępniający: UMiG Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2009-01-08
DOCZałącznik do protokołu Nr XII-2008_Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2008 (58,50KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr XII-2008_Gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2008 (47,50KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr XII-2008_Informacja dotycząca przebiegu inwestycji w 2007 roku (68,50KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr XII-2008_kalendarz imprez (147,50KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr XII-2008_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (97,00KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr XII-2008_Sprawozdanie z rocznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej (82,00KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr XII-2008_Stan techniczny infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Krapkowice (43,00KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr XIV-2008_Gospodarowanie zasobami gminy (258,50KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr XIV-2008_Informacja na temat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (87,50KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr XIV-2008_Letni wypoczynek dzieci i mlodzieży (115,50KB)
DOCZałącznik do protokołu Nr XIV-2008_Realizacja zadań_Program Rozwoju Lokalnego (973,00KB)
DOCSprawozdanie Komisji Edukacji Kultury i Sportu (27,00KB)
DOCSprawozdanie Komisji Gospodarki i Finansów (28,00KB)
DOCSprawozdanie Komisji Spraw Społecznych (27,00KB)
DOCInformacja na temat funkcjonowania oświaty w gm. Krapkowice w roku szkolnym 2008-2009 z uwzględnieniem przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego (321,50KB)
DOCInformacja_ rozliczenie rzeczowego planu wydatków gminy Krapkowice za I półrocze 2008 roku (131,50KB)
DOCSprawozdanie z wakacji 2008_organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Krapkowice w okresie wakacji 2008 (58,50KB)
PDFAnaliza stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Krapkowice za I półrocze 2008 roku (4,64MB)
DOCInformacja z realizacji wniosków za I półrocze 2008 roku (236,00KB)
PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Miasta i Gminy w Krapkowicach za I półrocze 2008 roku (5,19MB)
DOCWyciąg_ protokół nr 9-2008 Komisji Rewizyjnej w sprawie zażalenia na pracę UMiG za brak odpowiedzi w sprawie udostępnienia danych dot. usuwania azbest (34,00KB)
JPEGInformacja dot. oświadczeń majątkowych radnych za 2007 rok (719,23KB)
JPEGInformacja dot. oświadczeń majątkowych za 2007 rok złożonych burmistrzowi (808,80KB)
DOCSprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami w gminie Krapkowice_październik 2008 (318,00KB)
DOCInformacja dot. budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Krapkowice_ październik 2008 (55,00KB)
DOCInformacja z realizacji uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Krapkowice_ październik 2008 (147,50KB)
DOCRaport z wykonania programu ochrony środowiska w Gminie Krapkowice_ październik 2008 (156,50KB)
DOCProjekt opłat za usługi na 2009 rok opracowany przez WiK Krapkowice (781,00KB)
PDFInformacja z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Krapkowicach w zakresie gospodarowania mieniem gminnym za okres od 1.12.2007 do 30.11.2008 (85,43KB)
PDFSprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku (74,72KB)