Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesje Rady Miejskiej w Krapkowicach - V kadencja 2007 rok

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach z 2007 roku:

DOCInformacja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych za 2006 rok.doc (26,00KB)
DOCInformacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej dotycząca wyzbywania nieruchomości będących własnością Gminy.doc (96,50KB)
DOCProgram działalności kulturalnej i sportowej na 2007 rok.doc (166,50KB)
DOCPropozycje do planu rzeczowego na 2007 rok.doc (109,00KB)
DOCInformacja nt. zjawisk patologicznych w szkołach_załącznik do protokołu Nr VI.doc (189,00KB)
DOCInformacja z realizacji planu zadań gospodarczych Gminy Krapkowice za 2006 rok_załącznik do protokołu Nr VI.doc (118,00KB)
DOCInformacja z realizacji wniosków_załącznik do protokołu Nr VI.doc (245,50KB)
DOCSprawozdanie roczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach_załącznik do protokołu Nr VI.doc (182,50KB)
DOCSprawozdanie z udzielonych zamówien publicznych za 2006 rok i I kwartał 2007.doc (95,00KB)
DOCInformacja nt realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.doc (54,00KB)
DOCInformacja nt gospodarowania mieszkaniowymi zasobami Gminy Krapkowice oraz lokalami użytkowymi i socjalnymi.doc (163,00KB)
DOCInformacja nt. przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-oświatowych do akcji letniej 2007.doc (62,50KB)
DOCInformacja nt. przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego_Załącznik do protokołu Nr IX.doc (270,50KB)
DOCInformacja nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim_Załącznik do protokołu Nr IX.doc (51,00KB)
DOCInformacja nt. realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi_Załącznik do protokołu Nr IX.doc (67,50KB)
DOCInformacja nt. realizacji zadań gospodarczych_Załącznik do protokołu Nr IX.doc (85,50KB)
DOCInformacja z realizacji wniosków za I półrocze 2007_Załącznik do protokołu Nr IX.doc (158,00KB)
PDFUchwała nr 369-2007 Składu Orzekającego RIO w Opolu nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r_Załącznik do protokołu Nr IX.pdf (567,89KB)
PDFInformacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Krapkowice za I półrocze 2007r_Załącznik do protokołu Nr 9.pdf (1,64MB)
PDFProtokół Komisji Skrutacyjnej_Załącznik do protokołu Nr X.pdf (412,09KB)
PDFPropozycje stawek podatkowych od nieruchomości na rok 2008_Załącznik do protokołu Nr X.pdf (223,74KB)
PDFDane dot. budżetu Gminy Krapkowice_Załącznik do protokołu Nr X.pdf (245,55KB)
PDFInformacja dot. oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi_Załącznik do protokołu Nr X.pdf (288,30KB)
PDFInformacja dot. oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu_Załącznik do Protokołu Nr X.pdf (263,76KB)
PDFUchwała RIO Nr 613-2007_załącznik do protokołu Nr XI-2007.pdf (131,27KB)
PDFUchwała RIO Nr 614-2007_załącznik do protokołu Nr XI-2007.pdf (81,63KB)
PDFUchwała RIO Nr 615-2007_załącznik do protokołu Nr XI-2007.pdf (89,80KB)
DOCSprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007 rok_załącznik do protokołu Nr XI-2007.doc (41,50KB)
DOCPlan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok_załącznik do protokołu XI-2007.doc (37,00KB)
DOCPlan pracy Rady Miejskiej na 2008 rok_załącznik do protokołu Nr XI-2007.doc (63,50KB)
DOCSprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi_załącznik do protokołu Nr XI-2007.doc (71,00KB)
DOCInformacja z realizacji podjętych uchwał w zakresie gospodarowania mieniem gminnym_załącznik do protokołu Nr XI-2007.doc (86,50KB)
DOCRegulamin wynagradzania nauczycieli na 2008 rok_załącznik do protokołu Nr XI-2007.doc (31,50KB)
DOCInformacja z realizacji uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie_załącznik do protokołu Nr XI-2007.doc (93,50KB)