Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 9.11.2010

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 9 listopada 2010 roku:

 • Uchwała Nr XXXIII/373/2010
  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • Uchwała Nr XXXIII/374/2010
  w sprawie określenia na 2011 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 • Uchwała Nr XXXIII/375/2010
  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Kreuj! Twórz! Uprawiaj!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Uchwała Nr XXXIII/376/2010
  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 • Uchwała Nr XXXIII/377/2010
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu użytkowego

   
 • Uchwała Nr XXXIII/378/2010
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych
   
 • Uchwała Nr XXXIII/379/2010
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 • Uchwała Nr XXXIII/380/2010
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

   
 • Uchwała Nr XXXIII/381/2010
  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej

   
 • Uchwała Nr XXXIII/382/2010
  w sprawie nadania nazwy ulicy

   
 • Uchwała Nr XXXIII/383/2010
  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

   
 • Uchwała Nr XXXIII/384/2010 (organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały)
  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz
  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”

   
 • Uchwała Nr XXXIII/385/2010
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej

   
 • Uchwała Nr XXXIII/386/2010
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej

   
 • Uchwała Nr XXXIII/387/2010
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2010 rok

   
 • Uchwała Nr XXXIII/388/2010
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

   
 • Uchwała Nr XXXIII/389/2010
  w sprawie nadania nazwy ulicy

   
 • Uchwała Nr XXXIII/390/2010
  w sprawie nadania Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice"

   
 • Uchwała Nr XXXIII/391/2010
  w sprawie nadania Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice"

   
 • Uchwała Nr XXXIII/392/2010
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku


   
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2010-11-12