Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 29.09.2010

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 29 września 2010 roku:

 • Uchwała Nr XXXII/357/2010
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Kórnica
   
   
 • Uchwała Nr XXXII/358/2010
  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
   
   
 • Uchwała Nr XXXII/359/2010
  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
   
   
 • Uchwała Nr XXXII/360/2010
  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Uczę się, aby być szczęśliwym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
   
   
 • Uchwała Nr XXXII/361/2010
  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującego teren byłych zakładów przemysłu skórzanego "OTMĘT"
   
   
 • Uchwała Nr XXXII/362/2010
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice
   
   
 • Uchwała Nr XXXII/363/2010 (organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały)
  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
   
   
 • Uchwała Nr XXXII/364/2010
  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
   
   
 • Uchwała Nr XXXII/365/2010
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu użytkowego
   
   
 • Uchwała Nr XXXII/366/2010
  w sprawie zamiany nieruchomości
   
   
 • Uchwała Nr XXXII/367/2010
  w sprawie zamiany nieruchomości
   
   
 • Uchwała Nr XXXII/368/2010
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2010 rok
   
   
 • Uchwała Nr XXXII/369/2010
  w sprawie utworzenia na terenie Gminy Krapkowice odrębnego obwodu głosowania
   
   
 • Uchwała Nr XXXII/370/2010
  w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Opolska e-Szkoła, szkoła ku przyszłości” w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach
   
   
 • Uchwała Nr XXXII/371/2010
  w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Krapkowic
   
   
 • Uchwała Nr XXXII/372/2010
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne "Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rogowie Opolskim"


   
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2010-10-01