Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16.06.2010

 Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 16 czerwca 2010 roku:

 • Uchwała Nr XXXI/342/2010
  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela 

 • Uchwała Nr XXXI/343/2010
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej
   
   
 • Uchwała Nr XXXI/344/2010
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków
  zagospodarowania nieruchomości przyległej
   
   
 • Uchwała Nr XXXI/345/2010
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków
  zagospodarowania nieruchomości przyległej
   
   
 • Uchwała Nr XXXI/346/2010
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków
  zagospodarowania nieruchomości przyległej
   
   
 • Uchwała Nr XXXI/347/2010
  w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych od właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości na terenie miasta i gminy Krapkowice
   
   
 • Uchwała Nr XXXI/348/2010
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej
   
   
 • Uchwała Nr XXXI/349/2010
  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości
   
   
 • Uchwała Nr XXXI/350/2010
  w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2009 rok
   
   
 • Uchwała Nr XXXI/351/2010
  w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Krapkowice oraz jego jednostkom organizacyjnym
   
   
 • Uchwała Nr XXXI/352/2010
  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2010 rok
   
   
 • Uchwała Nr XXXI/353/2010
  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krapkowice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze każdego roku budżetowego
   
   
 • Uchwała Nr XXXI/354/2010
  w sprawie nadania Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice"
   
   
 • Uchwała Nr XXXI/355/2010
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   
   
 • Uchwała Nr XXXI/356/2010
  w sprawie wyrażenia zgody na udostępnianie społeczności lokalnej sali sportowej powstałej w wyniku realizacji operacji pn. "Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej sali sportowej w Żywocicach" w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"


   
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2010-06-21